Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол об административном правонарушении

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.02.2012

ПРОТОКОЛ N 000     
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ за ч. ___ ст. ___ КУпАП

"___" ____________ 201__ р.

________________________________________
(найменування населеного пункту)

Старшим судовим розпорядником (судовим розпорядником) _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (найменування суду, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________
складено цей протокол про те, що громадянин(ка):

1. Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________

2. Дата та місце народження ____________________________________________________________

3. Громадянство _______________________________________________________________________

4. Місце роботи і посада ________________________________________________________________

5. Місячний заробіток ________________________ 6. На утриманні осіб _______________________

7. Місце проживання ___________________________________________________________________

8. Місце реєстрації ____________________________________________________________________

9. Чи піддавався(лася) протягом року адміністративному стягненню __________________________
                                                                                                                                                                                          (дата,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    яким органом, за що, вид стягнення)

10. Особа правопорушника засвідчується _________________________________________________
                                                                                                              (вказати документ, коли і ким виданий, серія, номер)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                            (дата, час, місце вчинення і суть адміністративного правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вчинив(ла) правопорушення, передбачене ч. ___ ст. ___ КУпАП

СВІДКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ

1.

_____________________________________, адреса _____________________________________
_____________________________________ підпис ________________________

2.

_____________________________________, адреса _____________________________________
_____________________________________ підпис ________________________

ПОТЕРПІЛІ

1.

_____________________________________, адреса _____________________________________
_____________________________________ підпис ________________________

2.

_____________________________________, адреса _____________________________________
_____________________________________ підпис ________________________

Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода _______________________________ (сума в гривнях)

Гр. _________________________________________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки,
передбачені ст. 268 КУпАП, і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться о "___" годині "___" хвилин "___" ____________ 201__ р. в кімнаті N ___ приміщення ___________________________________ суду.

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності _________________________

"___" ____________ 201    р.

ПОЯСНЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГУЄТЬСЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

_____________________________________________________________________________________
                             (у разі відмови особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, від пояснення або
_____________________________________________________________________________________
                                     підписання протоколу про це робиться запис посадовою особою, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності _____________________

Від пояснення та підписання протоколу відмовився у присутності свідків:

Підпис свідків

1. _____________________________

 

2. _____________________________

ЗАЯВИ, КЛОПОТАННЯ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До протоколу додається ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків,
_____________________________________________________________________________________
                                                              речові докази, матеріали аудіо та відеозапису судового засідання і т. д.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис посадової особи, яка склала протокол ____________________________________________

Примірник протоколу отримав ________________________________________________________
                                                                                       (підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності)

Опрос