Идет загрузка документа (168 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о финансовых результатах и платежах в бюджет и внебюджетные фонды

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.01.2012

Організація ___________________________

Підприємство _________________________

ЗВІТ
про фінансові результати та платежі до бюджету і позабюджетних фондів за _______________ 20__ р.

I. Формування фінансових результатів

тис. грн.

Назва статей

Код рядка

Торгівля

Ресторанне господарство

Промисловість

Послуги ринків

Інші

Всього

А

Б

1

2

3

4

5

6

Доходи

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг*

010

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

015

 

 

 

 

 

 

Валовий:
• прибуток

020

 

 

 

 

 

 

• збиток

025

 

 

 

 

 

 

Інші операційні, фінансові, інші доходи та дохід від участі в капіталі

030

 

 

 

 

 

 

у тому числі від:
• операційної оренди активів

031

 

 

 

 

 

 

• реалізації необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу

036

 

 

 

 

 

 

Витрати

Витрати, пов'язані з управлінням та збутом продукції (товарів, робіт, послуг)

040

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
• адміністративні витрати

041

 

 

 

 

 

 

• витрати на збут

042

 

 

 

 

 

 

Інші операційні, фінансові та інші витрати і втрати від участі в капіталі та єдиний податок

045

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
- собівартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу

046

 

 

 

 

 

 

- витрати операційної оренди активів

047

 

 

 

 

 

 

- витрати на сплату відсотків за кредитами банків

048

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:
• прибуток

050

 

 

 

 

 

 

• збиток

055

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

Податок на прибуток від звичайної діяльності**

060

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності:
• прибуток

070

 

 

 

 

 

 

• збиток

078

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

Надзвичайні:
• доходи

080

 

 

 

 

 

 

• витрати

085

 

 

 

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

090

 

 

 

 

 

 

Чистий:
• прибуток

100

 

 

 

 

 

 

• збиток

105

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

Кількість підприємств, організацій, підрозділів, що мають самостійний баланс - всього***

120

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
• прибуткових

125

 

 

 

 

 

 

• сума прибутків

130

 

 

 

 

 

 

____________
* у графі 1 зазначається сума реалізованої націнки

** Податок на прибуток по галузях діяльності не розподіляється, а відображається в цілому по підприємству, організації чи підрозділу за основним видом діяльності.

*** Віднесення підприємства, організації чи підрозділу до тієї чи іншої галузі (виду) діяльності проводиться за основним видом діяльності.

II. Платежі до бюджету, позабюджетних фондів

тис. грн.

Найменування показників

Код рядка

Нараховано

Сплачено

А

Б

1

2

Податок на додану вартість

350

 

 

Акцизний податок

360

 

 

Плата за землю

370

 

 

Податок на прибуток підприємств

380

 

 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

390

 

 

Екологічний податок

400

 

 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

410

 

 

Податок на доходи фізичних осіб

420

 

 

Місцеві податки і збори (окрім єдиного податку)

430

 

 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

440

 

 

Єдиний податок

450

 

 

Плата за ліцензії, дозволи, патенти

460

 

 

Інші податки і збори

470

 

 

Разом

480

 

 

Довідково із рядка 410:
утримано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування із застрахованих осіб

411

 

х

Голова правління
Керівник

________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Опрос