Идет загрузка документа (168 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет об организационной структуре, собственном капитале и общественном имуществе потребительской кооперации Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.01.2012

ФОРМИ КВАРТАЛЬНОЇ І РІЧНОЇ ВНУТРІСИСТЕМНОЇ ЗВІТНОСТІ

Організація _________________________

Підприємство ________________________

ЗВІТ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ГРОМАДСЬКЕ МАЙНО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЗА ____ РІК

I. Структурна будова Укоопспілки

(кількість)

 

Код рядка

На початок року

Зміни за звітний період*

 

створено, прийнято

реорганізовано, ліквідовано

На кінець звітного періоду

А

Б

1

2

3

4

I. Організації:

 

 

 

 

 

1. Сільські споживчі товариства

11

 

 

 

 

2. Міські споживчі товариства

12

 

 

 

 

3. Районні споживчі товариства

13

 

 

 

 

4. Райспоживспілки

14

 

 

 

 

5. Кримспоживспілка, облспоживспілки

15

 

 

 

 

6. Укоопспілка

16

 

 

 

 

Усього (01 - 06)

17

 

 

 

 

II. Підприємства

18

 

 

 

 

III. Госпрозрахункові відособлені підрозділи

19

 

 

 

 

Разом (17 + 18 + 19)

20

 

 

 

 

____________
* Показники графи 2 і 3 розшифровуються: назва організації, підприємства та органу управління, який прийняв рішення щодо створення, реорганізації, ліквідації (документ, дата, номер).

II. Чисельність членів, асоційованих членів споживчих товариств

(осіб)

Найменування показника

Код рядка

Кількість

усього

у тому числі:

членів

асоційованих членів

А

Б

1

2

3

1. На початок року

21

 

 

 

2. Вступили

22

 

 

 

із них: змінили правовий статус

221

 

 

 

3. Вибули

23

 

 

 

із них: за власним бажанням

231

 

 

 

           змінили правовий статус

232

 

 

 

           померли

233

 

 

 

4. На кінець звітного періоду

24

 

 

 

із них:

 

 

 

 

4.1. Працівники споживчої кооперації

241

 

 

 

5. Споживчі товариства за кількістю членів, асоційованих членів:

 

 

 

 

кількість членів, асоційованих членів

кількість товариств

 

 

 

 

• менше 10

 

251

 

 

 

• від 10 до 200

 

252

 

 

 

• більше 200

 

253

 

 

 

III. Пайовий капітал

(тис. грн.)

Найменування показника

Код рядка

Пайовий резервний капітал

Пайові внески

Пай (частки) в майні споживчих товариств і споживспілок

Усього
(гр. 1 - гр. 5)

обов'язкові

додаткові

для участі в Програмі розмежування і закріплення власності

на формування фінансових ресурсів

А

Б

1

2

3

4

5

6

Залишок на початок року

31

 

 

 

 

 

 

Надійшло

32

 

 

 

 

 

 

Вибуло

33

 

 

 

 

 

 

із них:

 

 

 

 

 

 

 

повернено власникам

331

х

 

 

 

х

 

зараховано до неподільного фонду, статутного капіталу

332

 

 

 

х

х

 

Залишок на кінець звітного періоду

34

 

 

 

 

 

 

IV. Неподільний фонд, статутний капітал

(тис. грн.)

Найменування показника

Код рядка

Усього

Неподільний фонд споживчого товариства

Статутний капітал

споживспілок

підприємств (об'єднань)

А

Б

1

2

3

4

Залишок на початок року

41

 

 

 

 

Надійшло

42

 

 

 

 

із них:

 

 

 

 

 

вступні внески членів, асоційованих членів споживчих товариств

421

 

 

х

х

від розподілу доходу (прибутку)

422

 

 

 

 

з пайового капіталу

423

 

 

 

 

Вибуло

43

 

 

 

 

Залишок на кінець звітного періоду

44

 

 

 

 

V. Наявність та рух будівель

(кількість)

Найменування показника

Код рядка

Будівлі

усього

у т. ч. будівлі, на які не одержано:

свідоцтва на право власності

документи на право землекористування

А

Б

1

2

3

На початок року

51

 

 

 

Надійшло

52

 

 

 

Вибуло

53

 

 

 

у т. ч. продані

531

 

 

 

На кінець звітного періоду

54

 

 

 

із них:

 

 

 

 

неподільне громадське майно

541

 

 

 

не потребують оформлення правоустановлюючих документів

542

 

х

х

VI. Розрахунки з профспілковими організаціями

1. По профвнесках

(грн.)

Залишок на початок року

За звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

у т. ч. прострочена заборгованість

утримано

перераховано

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Довідково: заробітна плата за звітний період, з якої підлягають утриманню профспілкові внески (61) _________ грн.

2. Перераховано профспілковим організаціям:

• на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу (не менше 0,3 % ФОП) (62) _________ грн.

• безповоротну фінансову допомогу (63) _________ грн.

VII. Наявність та рух громадського майна споживчої кооперації України 

(тис. грн.)

Найменування показника
 
 

 

Код рядка
 
 

 

На початок звітного періоду

Надійшло у звітному році

Вибуло у звітному році

На кінець звітного періоду

Із гр. 9

первісна вартість

залишкова вартість

усього

у т. ч. введено в дію нові основні засоби

усього

у т. ч. 

первісна вартість (ф. 1 + 3 - 5)

залишкова вартість

в оренді

законсервовані

в заставі

підприємств, проти яких порушено справу про банкрутство

ліквідовані

продані

безоплатно передані за межі споживчої кооперації*

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15. Усього основних засобів (72 + 73)

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Неподільне майно

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них будівлі

721

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

II. Подільне майно

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них будівлі

731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІЗ РЯДКА 71: графа 3

 

графа 5

 

графа 7

 

модернізація, реконструкція тощо:

(711) ______

нестача

(716) ______

залишкова вартість

(7114) ______

із них: неподільного майна

(710) ______

кража

(717) ______

у т. ч. будівлі

(71140) _____

подільного майна

(7101) _____

пожежа

(718) ______

виручка від реалізації за мінусом ПДВ

(7115) ______

при інвентаризації

(712) ______

повінь

(719) ______

результат від реалізації:

 

внески до статутного капіталу підприємств
споживчої кооперації

(713) ______

внески до статутного капіталу підприємств споживчої кооперації

(7110) _____

прибуток

(7116) ______

переміщення в межах одного власника

(714) ______

переміщення в межах одного власника

(7111) _____

збиток

(7117) ______

 інше надходження (розшифрувати)

(715) ______

інше вибуття (розшифрувати)

(7112) _____

____________
* Показники графи 8 розшифровуються (назва органу управління, дата, номер рішення, назва об'єкта, первісна вартість, залишкова (балансова) вартість).

графа 6: залишкова вартість ліквідованих основних засобів (7113) _____

*VIII. Кооперативні виплати членам, асоційованим членам споживчого товариства (*подається за рік)

(грн.)

Найменування показника

Код рядка

На початок звітного року

Надійшло від розподілу прибутку за звітний рік

Виплачено

На кінець звітного року

кооперативні виплати

виплати на паї

кооперативні виплати

виплати на паї

кооперативні виплати

виплати на паї

кооперативні виплати

виплати на паї

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Споживчі товариства

81

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживспілки

82

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

83

 

 

 

 

 

 

 

 

із рядка 83: за участь у формуванні фінансових ресурсів

831

 

х

 

х

 

х

 

х

IX. Спеціальний фонд кооперативних виплат

Найменування показника

Код рядка

Кількість суб'єктів господарювання, в яких створено спеціальний фонд кооперативних виплат, одиниць

Кількість працівників

Кошти фонду, накопичені за рахунок відрахувань, грн.

усього

із них уклали договори про спільне господарювання

чистого прибутку

заробітної плати

А

Б

1

2

3

4

5

Споживчі товариства

91

 

 

 

 

 

Споживспілки

92

 

 

 

 

 

Разом

93

 

 

 

 

 

Голова правління Керівник

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Опрос