Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о результатах специальной проверки сведений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.01.2012
Утратил силу

ДОВІДКА
про результати спеціальної перевірки відомостей щодо

                    ___________________________________, який (яка) претендує на зайняття
                                              (прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________________________
                                           (найменування посади та органу державної влади (державного органу)
__________________________________________________________________________________
                                                                             чи органу місцевого самоврядування)

  Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Порядку проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33,
__________________________________________________________________________________
                 (найменування органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування)
організовано проведення спеціальної перевірки відомостей про
__________________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________________________
                                                 дата і місце народження особи, яка претендує на зайняття посади,
__________________________________________________________________________________,
                                          пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування)
який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою ____________________________________
__________________________________________________________________________________
та фактично проживає за адресою _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

   Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди кандидата на зайняття посади на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, вчені звання, наукові ступені, декларації про майно, доходи та витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, медичної довідки про стан здоров'я, військового квитка, довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності), копії інших документів
__________________________________________________________________________________
                                                                                    (зазначаються в разі наявності)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

     Запити про надання відомостей про ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище та ініціали особи)
надсилалися до ____________________________________________________________________
                                                                                                (найменування органів (підрозділів)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

     Інформації, що перешкоджає зайняттю ______________________________________________
                                                                                                                                           (прізвище та ініціали особи)
посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
__________________________________________________________________________________.
                                                                (не виявлено або виявлено (зазначити необхідне)

___________________________________________
     (посада керівника кадрової служби (іншого підрозділу)
___________________________________________
             органу державної влади (державного органу)
___________________________________________
                  чи органу місцевого самоврядування)

 
 
__________
(підпис)

 
 
__________________
(прізвище та ініціали)

(форма 3 у редакції Указу Президента
 України від 18.05.2012 р. N 333/2012
,
 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 25.09.2013 р. N 529/2013)

Опрос