Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Представление [о нарушении законодательства об охране труда и социального страхования от несчастного случая на производстве]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.01.2012

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України)

"__" ___________ 20__ року

                                                       N ____

 

Керівнику органу виконавчої
влади з нагляду за охороною праці
по _____________________ області

ПОДАННЯ

Мною, страховим (головним страховим) експертом з охорони праці __________________________
                                      (необхідне підкреслити)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові страхового (головного страхового) експерта)
____________________________________________________________________________________
під час перевірки стану профілактичної роботи на __________________________________________
____________________________________________________________________________________,
              (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, код основного виду економічної діяльності)
яку проведено "____" ______________ 20__ року, встановлено:
1. Експлуатується об'єкт (робоче місце, дільниця, цех) ______________________________________
____________________________________________________________________________________
                       (вказати робоче місце, дільницю, цех, найменування, марку та інвентарний номер обладнання,
___________________________________________________________________________________,
                        що експлуатуються з порушенням вимог нормативно-правових актів з охорони праці)
робота на якому (яких) загрожує життю та здоров'ю працівників.
2. До роботи на обладнанні підвищеної небезпеки допущено осіб, які не пройшли відповідного навчання та медичного огляду _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                      (вказати П. І. Б. відповідальної особи, працівника та зазначити обладнання, на якому він працює)
3. Порушуються вимоги законодавства про охорону праці, зокрема
___________________________________________________________________________________
(вказати зміст основних порушень законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, пункти ДНАОП, НАОП,
___________________________________________________________________________________
                     НПАОП тощо, вимоги яких було порушено, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи)

Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" пропоную:

     Заборонити роботу _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                          (вказати робоче місце, дільницю, цех)
що експлуатується з порушенням вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

    притягнути до адміністративної відповідальності посадових осіб, які допустили порушення вимог законодавства з охорони праці (вказуються конкретні особи).

Страховий (головний страховий) експерт
(необхідне підкреслити)

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

     "____" ____________ 20__ року

Примітка. Залежно від характеру виявлених порушень заповнюються відповідно пункти 1, 2, 3 (у разі відсутності виявлених порушень по будь-якому пункту цей пункт вилучається з форми подання).

Опрос