Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол заседания (Центральной) экзаменационной комиссии главного управления, управления МВД Украины в Автономной Республике Крым, области, городах Киеве и Севастополе, на транспорте

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.01.2012
Утратил силу

ПРОТОКОЛ N ____
засідання (Центральної) екзаменаційної комісії (ДНДЕКЦ МВС України) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, на транспорті

___ ____________ 20__ року

м. ____________

Голова _______________________________________________________________________________
                                                                       (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Члени комісії: _________________________________________________________________________
                                                                       (посади, спеціальні звання, прізвища та ініціали)
_____________________________________________________________________________________

Секретар _____________________________________________________________________________
                                                                       (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Присутні: ____________________________________________________________________________,
                                                          (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали працівника ОВС)
який претендує на отримання права участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста)
_____________________________________________________________________________________,
                                                      (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали працівника ОВС)
який вчинив дисциплінарний проступок, або допустив порушення встановленого законодавством порядку застосування спеціальних знань при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, яке призвело або могло призвести до _____________________________________________,
                                                                                                                                                   (наслідки)
та його керівники ______________________________________________________________________
                                                                           (посади, спеціальні звання, прізвища та ініціали керівників)
_____________________________________________________________________________________.

Порядок денний:

1. Про допуск _________________________________________________________________________
                                                                                (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)
до складання іспиту на отримання права участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста).

2. Про прийняття кваліфікаційного іспиту.

3. Про розгляд питання про позбавлення права участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста)
_____________________________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я та по батькові працівника ОВС, його посада, спеціальне звання,
_____________________________________________________________________________________
       дата народження, дата надання права участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів)
_____________________________________________________________________________________,
який учинив службовий проступок, що призвело до втрати довіри до нього, або допустив грубе порушення процесуального порядку застосування спеціальних знань при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, яке призвело або могло призвести до ________________________.
                                                                                                                                                                                           (наслідки)

I. СЛУХАЛИ:

Інформацію __________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище та ініціали секретаря)
про наявність та дотримання порядку оформлення документів, які є підставою для допуску працівника ОВС до складання іспиту на отримання права участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста).

ВИСТУПИЛИ:

_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвища та ініціали членів ЕК, секретаря)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Допустити __________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище та ініціали працівника ОВС)
до складання кваліфікаційного іспиту

або

3. Відмовити в допуску _________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище та ініціали працівника ОВС)
до складання кваліфікаційного іспиту через _______________________________________________,
                                                                                  (зазначаються невідповідності, виявлені в документах працівника ОВС)
наданих на розгляд ЕК згідно з пунктом 3.2 розділу III Положення про екзаменаційні комісії та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, затвердженого наказом МВС від 15.12.2011 N 925.

II. СЛУХАЛИ:

Відповіді працівника ОВС ______________________________________________________________
                                                                                                                        (прізвище та ініціали)
на питання екзаменаційного білета та спостерігали за виконанням ним практичного завдання.

ВИСТУПИЛИ:

_____________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвища та ініціали членів ЕК, секретаря)

ОЦІНИЛИ:

1. Основи процесуального
    законодавства                                                                                                                       ____________
                                                                                                                                                                                                             (оцінка)

2. Теоретичні положення застосування технічних засобів
    при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових
    заходів                                                                                                                                   ____________
                                                                                                                                                                                                             (оцінка)

3. Основи судової фотографії                                                                                                 ____________
                                                                                                                                                                                                            (оцінка)

4. Практичні навички                                                                                                              ____________
                                                                                                                                                                                                            (оцінка)

УХВАЛИЛИ:

Надати право участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікацію спеціаліста-криміналіста): ________________________
_____________________________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові працівника ОВС, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за
_____________________________________________________________________________________.
                                 винятком (прізвища та ініціали членів ЕК, які проголосували "проти" або "утрималися"))

або

Відмовити в наданні права участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) через:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (зазначається причина відмови)
_____________________________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові працівника ОВС, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за
_____________________________________________________________________________________
                          винятком (прізвища та ініціали членів ЕК, які проголосували "проти" або "утрималися"))
_____________________________________________________________________________________

III. СЛУХАЛИ:

Доповідь _____________________________________________________________________________
       (посада(и), спеціальне(і) звання, прізвище(а) та ініціали працівника(ів), який (які) проводив(ли) службову перевірку)
_____________________________________________________________________________________
про висновок службової перевірки.

Пояснення:
_____________________________________________________________________________________
                           (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали працівника ОВС, відносно якого розглядається
                                                                                           питання про позбавлення права
_____________________________________________________________________________________;
     участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста))
_____________________________________________________________________________________
    (посади, спеціальні звання, прізвища та ініціали керівників працівника ОВС, відносно якого розглядається питання про
_____________________________________________________________________________________
                   позбавлення права участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (кваліфікації спеціаліста-криміналіста))

УХВАЛИЛИ:

На підставі повноважень, визначених пунктом 4.10 розділу IV Положення про екзаменаційні комісії та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, затвердженого наказом МВС від 15.12.2011 N 925, позбавити права участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста):
_____________________________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові працівника ОВС, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за
_____________________________________________________________________________________
                             винятком (прізвища та ініціали членів ЕК, які проголосували "проти" або "утрималися"))

або

на підставі повноважень, визначених пунктом 4.10 розділу IV Положення про екзаменаційні комісії та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, затвердженого наказом МВС від 15.12.2011 N 925, залишити право участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікацію спеціаліста-криміналіста):
_____________________________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові працівника ОВС, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за
_____________________________________________________________________________________.
                              винятком (прізвища та ініціали членів ЕК, які проголосували "проти" або "утрималися"))

Відводів, зауважень, застережень, пропозицій від членів ЕК та присутніх не надходило.

Голова комісії

Члени комісії:

Секретар

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 16.10.2012 р. N 917)

Опрос