Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол заседания Взрывотехнической квалификационной комиссии МВД Украины по подтверждению права самостоятельного проведения специальных взрывотехнических работ (квалификации специалиста-взрывотехника)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.01.2012

ПРОТОКОЛ N ___
засідання Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України з підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка)

___ _____________ 20__ року

м. _____________

Голова ________________________________________________________________________________
                                                                            (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Члени комісії: __________________________________________________________________________
                                                                                   (посади, спеціальні звання, прізвища та ініціали)

______________________________________________________________________________________

Секретар ______________________________________________________________________________
                                                                               (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Присутні працівники ОВС _______________________________________________________________
                                                                                                                (прізвища та ініціали осіб)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
які претендують на підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

Порядок денний:

1. Про допуск працівників ОВС до тестування, виконання практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та співбесіди з метою підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

2. Про проведення підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) працівникам ОВС.

I. СЛУХАЛИ:

Інформацію __________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище та ініціали секретаря)
про наявність та дотримання порядку оформлення документів, які є підставою до допуску працівника ОВС (працівників ОВС) до тестування, виконання практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та співбесіди з метою підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

ВИСТУПИЛИ:

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвища та ініціали членів ВТКК, секретаря)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Допустити _________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище(а) та ініціали особи (осіб))
_____________________________________________________________________________________

до тестування, виконання практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та співбесіди з метою підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

3. Відмовити в допуску _________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище(а) та ініціали особи (осіб))
_____________________________________________________________________________________
до тестування, виконання практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та співбесіди з метою підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) через
____________________________________________________________________________________,
                                                (зазначаються невідповідності, виявлені в документах працівника(ів))

наданих на розгляд ВТКК згідно з пунктом 5.4 розділу V Положення про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт, затвердженого наказом МВС України від 15.12.2011 N 924 (за наявності таких осіб).

II. СЛУХАЛИ:

1. Про результати тестування працівника(ів) ОВС __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище(а) та ініціали працівника(ів))

та виконання ними практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт.

2. Запитання членів ВТКК ______________________________________________________________
                                                                                                              (прізвища та ініціали членів ВТКК)
та відповіді на них працівника(ів) ОВС __________________________________________________.
                                                                                                                                (прізвище(а) та ініціали працівника(ів))

ВИСТУПИЛИ:

_____________________________________________________________________________________
                                                                             (прізвища та ініціали членів ВТКК, секретаря)

УХВАЛИЛИ:

1. Підтвердити право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікацію
спеціаліста-вибухотехніка): _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові працівника ОВС, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за
____________________________________________________________________________________.
                             винятком (прізвища та ініціали членів ВТКК, які проголосували "проти" або "утрималися"))

2. Відмовити в підтвердженні права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) через: _____________________________________________
                                                                                                                                         (зазначається причина відмови)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за винятком
____________________________________________________________________________________.
                                   (прізвища та ініціали членів ВТКК, які проголосували "проти" або "утрималися"))

Відводів, зауважень, застережень, пропозицій від членів ВТКК та присутніх не надходило.

Додаток: відомість на ___ арк. у ___ прим.

Голова комісії

Члени комісії:

Секретар

Опрос