Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Лицензия санационного банка

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.01.2012
Утратил силу

Національний банк України

Ліцензія санаційного банку

N __________

від "___" ____________ 20__ року

Видана _______________________________________________________________________________,
                                                                               (повне офіційне найменування санаційного банку)
зареєстрованому Національним банком України
"___" ____________________ року за номером _______________________,
на право:

1. Розміщення коштів, у тому числі в іноземній валюті та банківських металах, від свого імені, на власних умовах та на власний ризик у частині:

придбання/отримання активів у державних банків та банків, у капіталізації яких взяла участь держава;

розміщення коштів на депозитних рахунках у державних банках та банках, у капіталізації яких взяла участь держава;

придбання державних цінних паперів, депозитних сертифікатів Національного банку України.

2. Супроводження активів, що виникли на підставі цивільно-правових договорів, укладених АТ "РОДОВІД БАНК" до дня набуття ним статусу санаційного банку, та активів, які придбав/отримав АТ "РОДОВІД БАНК" на підставі цивільно-правових договорів, укладених з державними банками та банками, у капіталізації яких взяла участь держава, з метою максимізації обсягу повернення коштів, уключаючи:

реструктуризацію активів, яка не передбачає надання додаткових коштів позичальникові;

проведення претензійно-позовної роботи з метою повернення заборгованості;

поповнення та/або отримання додаткового забезпечення;

звернення стягнення на забезпечення за кредитними договорами та інші активи з метою повернення заборгованості (що складається із заборгованості за кредитом, та/або прострочених процентів, та/або строкових процентів, та/або пені, та/або штрафу та інших платежів).

3. Надання активів банку, що виникли на підставі цивільно-правових договорів, укладених АТ "РОДОВІД БАНК" до дня набуття ним статусу санаційного банку, у забезпечення за кредитами Національного банку.

4. Продажу майна, яке перейшло у власність санаційного банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави, а також набуте банком з метою запобігання збиткам.

5. Ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі в іноземній валюті та банківських металах, за договорами, укладеними АТ "РОДОВІД БАНК" до дня набуття ним статусу санаційного банку.

6. Проведення розрахунків, у тому числі в іноземній валюті, з кредиторами за договорами, укладеними АТ "РОДОВІД БАНК".

7. Довірчого управління активами за цивільно-правовими договорами, укладеними з державними банками та банками, у капіталізації яких взяла участь держава.

8. Здійснення операцій з державними цінними паперами та депозитними сертифікатами Національного банку України.

9. Здійснення торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України для виконання зобов'язань клієнтів та зобов'язань перед кредиторами.

10. Здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями, які пов'язані з виконанням укладених угод.

11. Операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах банку.

12. Зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

13. Інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

14. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

Опрос