Идет загрузка документа (191 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление об отказе в проведении государственной регистрации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2012
Утратил силу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у проведенні державної реєстрації

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

_____________________________________
(місцезнаходження, найменування юридичної особи
або місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця)
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Повідомляю про відмову у проведенні державної реєстрації ___________________________________
______________________________________________________________________________________
                             (назва реєстраційної дії, найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або
                    прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника
                       податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
                           відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
                                        повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________
на підставі ____________________________________________________________________________,
                                                                                                       (вказати підставу)
встановленій Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

До повідомлення додаються:
______________________________________________________________________________________
                     (документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи -
                         підприємця, відповідно до опису, крім документа, що засвідчує внесення реєстраційного збору за
                                     проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відмова у проведенні державної реєстрації не перешкоджає повторному поданню документів до державного реєстратора у загальному порядку після усунення причин, що стали підставою для відмови.

 

Державний реєстратор

_____________________________________
 (найменування виконавчого комітету міської ради
   міста обласного значення або районної, районної
           у містах Києві та Севастополі державної
                                адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

     М. П.

 

Опрос