Идет загрузка документа (191 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление об оставлении документов, поданных для проведения государственной регистрации, без рассмотрения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2012
Утратил силу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду

 

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
юридичної особи або місце проживання,
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
підприємця)
__________________________________

__________________________________

Повідомляю про залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації ______________________________________________________________________________________
                                                                                        (назва реєстраційної дії)
______________________________________________________________________________________
щодо _________________________________________________________________________________
                               (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я, по батькові
                    фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків, або номер та серія
                           паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
                        реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи
                                                                                державної влади та мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________
без розгляду на підставі _________________________________________________________________,
                                                                                                                             (вказати підставу)
встановленій Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

До повідомлення додаються:
______________________________________________________________________________________
                   (документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи -
                                                                                    підприємця, відповідно до опису)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" залишення документів, що подавалися для проведення реєстраційної дії без розгляду, не перешкоджає повторному зверненню до державного реєстратора у загальному порядку після усунення причин, що стали підставою для залишення документів без розгляду.

 

Державний реєстратор

_____________________________________
(найменування виконавчого комітету міської ради
міста обласного значення або районної, районної у
містах Києві та Севастополі державної
адміністрації)

 

________________
               (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

             М. П.

 

Опрос