Идет загрузка документа (191 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление об изменении местонахождения регистрационного дела и внесении государственным регистратором записи в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей об изменении местонахождения регистрационного дела

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2012
Утратил силу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну місцезнаходження реєстраційної справи та внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про зміну місцезнаходження реєстраційної справи

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

____________________________________
(повне найменування та місцезнаходження
юридичної особи або місце проживання,
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
підприємця)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Відповідно до частини шостої статті 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі державної реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи - підприємця, зміни меж або ліквідації адміністративно-територіальної одиниці (непотрібне викреслити) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N _________ щодо зміни місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи, фізичної особи - підприємця (непотрібне викреслити) ______________________________________________________________________________________
              (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
             особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта
                             (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
                реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи
                                                                      державної влади та мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________

Реєстраційну справу вищезазначеної юридичної особи, фізичної особи - підприємця (непотрібне викреслити) взято на облік _____________________________________________________________________________________.
                                                   (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації)

 

Державний реєстратор

_________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської
   ради міста обласного значення або районної,
         районної у містах Києві та Севастополі
                 державної адміністрації)

 

___________________
(підпис)

 

_____________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

Опрос