Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерные формы анкетных материалов [Информация о научно-исследовательском (научно-техническом) учреждении]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.01.2012
Утратил силу

Примірні форми анкетних матеріалів

Інформація про науково-дослідну (науково-технічну) установу

1. Назва установи

Повна

 

Скорочена

 

Код ЄДРПОУ

 

2. Відомча приналежність (Міністерство тощо)

 

3. Керівництво установи

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Телефон

Директор

 

 

Заступник директора з наукової роботи

 

 

Головний інженер

 

 

Вчений секретар

 

 

4. Адреса установи (повна поштова)

 

5. Банківські реквізити (номер рахунку, МФО та назва банку)

Бюджетний рахунок

 

Розрахунковий рахунок

 

6. Види зв'язку

Телефон

 

e-mail

 

Факс

 

Телетайп

 

Інші

 

 

7. Основні напрями науково-технічної та проектно-конструкторської діяльності

 

 

8. Ключові слова, що характеризують спеціалізацію науково-технічної діяльності

1

 

6

 

2

 

7

 

3

 

8

 

4

 

9

 

5

 

10

 

9. Інформація про проходження установою галузевої експертизи

Рік проходження галузевої експертизи

N рішення колегії

 

 

10. Наявність вченої (науково-технічної) ради

Назва

 

Чисельність

 

Прізвище, ім'я, по батькові, займана посада

Голова

 

Заступник голови

 

Учений секретар

 

11. Наявність секції вченої (науково-технічної) ради

Назва

 

Чисельність

 

Прізвище, ім'я, по батькові, займана посада

Голова

 

Заступник голови

 

Учений секретар

 

Основні показники науково-технічної діяльності установи

 

Показники

Станом на 01 січня позаминулого року

Станом на 01 січня минулого року

Станом на 01 січня поточного року

1.

Кадровий склад (осіб)

 

 

 

1.1.

Загальна чисельність працюючих

 

 

 

1.2.

Чисельність працівників основної діяльності

 

 

 

1.3.

в тому числі спеціалісти з вищою та середньою освітою, які виконують НДДКР

 

 

 

1.4.

Із загальної чисельності - докторів наук

 

 

 

1.5.

кандидатів наук

 

 

 

1.6.

аспірантів та докторантів

 

 

 

1.7.

Залучено фахівців організації в якості експертів до міжнародної експертизи

 

 

 

1.8.

Обрано фахівців організації членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств

 

 

 

2.

Джерела фінансування науково-технічних робіт (тис. грн.) (без ПДВ)

 

 

 

2.1.

Загальний обсяг фінансування науково-технічних робіт за рахунок всіх джерел

 

 

 

2.2.

із них - за рахунок Держбюджету

 

 

 

2.3.

Бюджету місцевих рад

 

 

 

2.4.

договорів із замовниками, всього

 

 

 

2.5.

в тому числі - із замовниками з України

 

 

 

2.6.

близького зарубіжжя (країн СНД)

 

 

 

2.7.

далекого зарубіжжя (крім СНД)

 

 

 

2.8.

інших джерел

 

 

 

2.9.

Із загального обсягу - фінансування на науково-технічні програми та проекти

 

 

 

2.10.

інноваційний фонд

 

 

 

3.

Виконання науково-технічних робіт (тис. грн.) (без ПДВ)

 

 

 

3.1.

Обсяг робіт, виконаних власними силами за договірн. цінами

 

 

 

3.2.

з нього - науково-дослідні роботи

 

 

 

3.3.

в тому числі - фундаментальні

 

 

 

3.4.

проектно-конструкторські і технологічні

 

 

 

3.5.

роботи по створенню дослідних зразків (партій)

 

 

 

3.6.

проектні роботи для будівництва

 

 

 

3.7.

науково-технічні послуги

 

 

 

3.8.

Обсяг виконаних робіт, не пов'язаних з основною діяльністю (не включаючи доходи від оренди)

 

 

 

3.9.

Обсяг робіт (виробництво продукції), виконаних експериментальною базою наукової організації, всього

 

 

 

3.10.

в тому числі - дослідних і експериментальних робіт

 

 

 

4.

Оплата праці (тис. грн.)

 

 

 

4.1.

Фонд оплати працівників, які виконують НДДКР

 

 

 

4.2.

Середньомісячна заробітна плата по всіх працівниках

 

 

 

4.3.

Середньомісячна заробітна плата по виконуючих НДДКР

 

 

 

5.

Основні фонди (тис. грн.)

 

 

 

5.1.

Балансова вартість власних основних фондів

 

 

 

5.2.

Залишкова вартість власних основних фондів

 

 

 

6.

Виробничі площі

 

 

 

6.1.

Загальна площа нежилих будинків (приміщень), яка використовується організацією (кв. м)

 

 

 

6.2.

в тому числі - знаходиться на балансі (кв. м)

 

 

 

6.3.

Загальна балансова вартість будинків (приміщень) (тис. грн.)

 

 

 

6.4.

Розмір загальної площі власних будинків (приміщень), що призначена для виконання НДДКР (кв. м)

 

 

 

6.5.

в тому числі - на 1 виконуючого НДДКР (кв. м)

 

 

 

6.6.

Загальна площа нежилих будинків (приміщень), яка надається в оренду іншим організаціям (кв. м)

 

 

 

6.7.

Кількість орендарів (одиниць)

 

 

 

6.8.

Загальна сума орендної плати, що одержана організацією (тис. грн.)

 

 

 

6.9.

Кількість малих форм (МП, СП та інші), заснованих організацією (одиниць)

 

 

 

6.10.

з них - існують на території організації (одиниць)

 

 

 

7.

Науково-технічна діяльність (одиниць)

 

 

 

7.1.

Кількість закінчених наукових робіт і науково-технічних розробок

 

 

 

7.2.

з них - на створення і вдосконалення нової техніки

 

 

 

7.3.

в тому числі технічний рівень яких перевищує кращі світові аналоги

 

 

 

7.4.

відповідає світовому рівню

 

 

 

7.5.

нижче рівня кращих світових аналогів

 

 

 

7.6.

не визначено

 

 

 

7.7.

Кількість розробок, що впроваджено на власному підприємстві

 

 

 

7.8.

на підприємствах галузі

 

 

 

7.9.

на підприємствах інших галузей

 

 

 

7.10.

в країнах СНД

 

 

 

7.11.

в країнах далекого зарубіжжя (крім країн СНД)

 

 

 

7.12.

Кількість отриманих авторських свідоцтв

 

 

 

7.13.

Кількість діючих патентів за кордоном

 

 

 

7.14.

Заключено ліцензійних угод

 

 

 

7.15.

Кількість друкованих праць, всього

 

 

 

7.16.

в тому числі - книг (підручників, монографій тощо)

 

 

 

7.17.

публікацій в іноземних виданнях

 

 

 

7.18.

Загальна кількість грантів в організації

 

 

 

7.19.

в тому числі - міжнародних (ISF, INTAS, NATO тощо)

 

 

 

7.20.

Кількість іменних, державних та міжнародних премій, вручених фахівцям організації

 

 

 

8.

Середньорічна вартість основних засобів науково-дослідної (конструкторської) діяльності

 

 

 

8.1.

У тому числі машин та устаткування

 

 

 

9.

Міжнародне співробітництво

 

 

 

9.1.

Кількість виїздів наукових працівників за межі України

 

 

 

9.2.

У тому числі з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації

 

 

 

9.3.

Кількість виїздів наукових працівників за межі України з метою участі у міжнародних семінарах, конференціях тощо

 

 

 

9.4.

Кількість міжнародних конференцій, семінарів тощо, проведених організацією (установою)

 

 

 

Додаткові показники науково-технічної діяльності установи

1. Дата та шлях створення установи (реорганізації з філії, відділу тощо)

Дата створення

Шлях створення

 

 

2. Відомства, до яких належала установа останні 5 років

 

 

3. Напрямки науково-технічної діяльності, в яких установа ...

виконувала раніше функції головної
(визначала політику)

 

могла б виконувати функції головної
(визначати політику)

 

4. Найбільш відомі фахівці, що працюють (працювали) в установі (повні прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

5. Власна та головні зовнішні інформаційні бази (бібліотеки, банки даних, архіви тощо), якими користуються співробітники організації (оцінити об'єм)

 

 

 

6. Перелік програм (національні, міждержавні, галузеві), у виконанні яких організація бере участь

 

 

 

 

 

7. Самооцінка стану діяльності організації (підкресліть ОДИН з п'яти варіантів відповіді)

Рівень наявного потенціалу для успішного виконання робіт

Більше ніж задіяні

Достатній

Середній

Низький

Незадовільний

Рівень найбільш вагомих результатів, отриманих за три попередні календарні роки

Відповідає світовому

Вищий за світовий

Не відповідає світовому

Оригінальні результати

Не визначено

Потреба у Ваших дослідженнях

галузева

соціальна

наукова

культурна

загальногосподарська

8. Самооцінка перспектив діяльності організації

Який обсяг фінансування потрібен для утримання організації та виконання нею своїх функцій (у гривнях на місяць)

 

Оцініть науково-практичні перспективи діяльності організації на ближчі рік-два і дайте пропозиції

 

9. Вкажіть найбільш значні дослідження та найвагоміші розробки, що передбачається виконати в у поточному та наступному роках р.

 

 

 

 

 

10. Наявність в організації наукових шкіл (груп) (до п'яти найбільш відомих)

Назва наукової школи (групи)

Керівник (повністю прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, звання)

Кількісний склад (% до загальної чисельності працюючих в організації)

 

 

 

 

 

 

11. Наявність в організації об'єктів, що становлять національне надбання (до п'яти найбільш значних)

Назва об'єкта, що становить національне надбання

Загальні витрати на утримання (% до обсягу фінансування організації)

 

 

 

 

 

 

12. Наявність унікального обладнання (перелік)

 

 

 

13. Специфічні показники (за поданням міністерств та відомств)

 

 

 

Керівник організації  ____________ _______________________ ________
                                                         (підпис)                         (прізвище, ініціали)               (дата)

М. П.

Опрос