Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в области

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.01.2012

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Центр пропаганди Головного управління (Управління) МНС України в області

I. Загальні положення

1.1. Центр пропаганди (далі - Центр) є самостійним структурним підрозділом Головного управління (Управління) МНС України в області (далі - Головне управління (Управління)), відповідальний за зв'язки із засобами масової інформації та громадськістю. Структура Центру визначається Міністерством надзвичайних ситуацій України.

1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, указами й розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства, рішеннями Колегії МНС України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.3. Центр надає офіційну інформацію про діяльність Головного управління (Управління) і взаємодіє із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі - ЗМІ), державними і громадськими організаціями, комерційними організаціями, творчими спілками, трудовими колективами і населенням, через відповідні структурні підрозділи взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, обласними, міськими та районними відомствами.

1.4. Центр у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, самостійними відділами, центрами, секторами Головного управління (Управління), й іншими структурами та підрозділами в області з питань забезпечення пожежної, техногенної безпеки та безпечної життєдіяльності населення, координує їх діяльність у цьому напрямку роботи.

1.5. Під час виконання службових завдань особи рядового і начальницького складу Центру мають право перебувати у цивільному одязі.

1.6. Центр будує свою роботу на основі планів роботи Головного управління (Управління), офіційних документів Міністра та його заступників, Відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Міністерства, а також підтримує зв'язок із відповідними службами іноземних держав, міжнародними рятувальними об'єднаними комітетами й асоціаціями відповідно до укладених договорів. Веде самостійне діловодство у порядку, передбаченому Головним управлінням (Управління).

II. Основні завдання Центру

2.1. Здійснення єдиної інформаційної політики, координація роботи структур та підрозділів в області з питань забезпечення пожежної, техногенної безпеки та безпечної життєдіяльності населення, а також підтримки зв'язків з громадськістю.

2.2. Оперативне інформування мешканців області та населення держави про пожежі й інші надзвичайні події, що сталися в області, а також в Україні та поза її межами. Реагування на інформаційні запити населення щодо надання відповідної інформації.

2.3. Формування суспільної громадської думки в напрямку зміцнення законності, дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів, підвищення рівня інформованості населення з питань безпечної життєдіяльності.

2.4. Забезпечення інформаційного наповнення та оновлення веб-сайту Головного управління (Управління).

2.5. Вивчення, узагальнення, поширення вітчизняного і закордонного досвіду проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи відповідного напрямку.

2.6. Організація розробки, виготовлення і поширення видавничо-друкарської, сувенірної, іграшкової продукції, що популяризують службу та мають профілактичну спрямованість на попередження надзвичайних ситуацій різного виду.

III. Основні функції Центру

3.1. Підвищення рівня обізнаності населення та формування уважного ставлення до встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, а також заходів, що вживаються державою, зокрема Міністерством для безпечної життєдіяльності населення.

3.2. Поширення та зміцнення зв'язки із ЗМІ, надання організаційної та методичної допомоги відомчій пресі.

3.3. Підвищення авторитету співробітників МНС, як представників виконавчої влади, закріплює їх соціальний і правовий статус у житті суспільства.

3.4. Впровадження в практику роботи органів та підрозділів Міністерства гласності, відкритості та прозорості, як основних принципів діяльності служби.

3.5. Створення та реалізація тематичних медіа-планів та проектів, оприлюднення в пресі та на каналах телебачення і радіомовлення інформаційних матеріалів, підготовлених Головним управлінням (Управлінням).

3.6. Створення та реалізація тематичних медіа-планів та проектів, оприлюднення в пресі та на каналах телебачення і радіомовлення інформаційних матеріалів, підготовлених Головним управлінням (Управлінням).

3.7. Здійснення моніторингу висвітлення в ЗМІ діяльності Головного управління (Управління), оперативне реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.

3.8. Підготовка та проведення семінарів, нарад з відповідальними за зв'язки із ЗМІ та громадськістю у районних підрозділах із залученням представників засобів масової інформації з актуальних питань діяльності Головного управління (Управління).

3.9. Організація і проведення прес-конференцій, брифінгів, тематичних зустрічей з журналістами, розповсюдження інформаційних матеріалів, проведення акредитацій журналістів.

3.10. Організація проведення спільно із ЗМІ рейдових перевірок з висвітлення стану пожежної, техногенної безпеки, безпечної життєдіяльності населення, відповідно до порядку взаємодії визначеному МНС України.

3.11. Підготовка тематичних публікацій, теле- та радіопередач з проблемних питань служби щодо забезпечення безпечної життєдіяльності населення в області та державі в цілому.

3.12. Підготовка інформаційно-аналітичні оглядів, публікацій про роботу органів та підрозділів МНС в області.

3.13. Підготовка пропозиції щодо виготовлення рекламно-інформаційної продукції, наочних матеріалів, літератури з безпечної життєдіяльності. Розгляд і рецензування сценаріїв кіно-, відеофільмів, п'єс, спектаклів, рукописів книг відповідної тематики.

3.14. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, із журналістським активом, членами творчих спілок з метою залучення та використання їх можливостей у проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи, постійного інформування населення про стан пожежної та техногенної безпеки в області й висвітлення діяльності органів та підрозділів МНС в регіоні.

3.15. Організація проведення спільних із заінтересованими відомчими установами та закладами громадсько-масових заходів, фестивалів, конкурсів, вікторин, виставок тощо, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення з основ безпечної життєдіяльності.

3.16. Створення архіву історичних аудіо-, відео-, фотоматеріалів з основних напрямків діяльності служби МНС області.

3.17. Надання допомоги органам і підрозділам МНС в області в організації і проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи, здійснення заходів щодо підвищення професійної майстерності співробітників цих підрозділів.

3.18. Вивчення громадської думки про діяльність органів та підрозділів МНС області, аналіз і розробка рекомендацій та пропозицій щодо її вдосконалення, спрямованих на підвищення рівня правової обізнаності населення з питань безпечної життєдіяльності та авторитету підрозділів МНС.

IV. Права Центру

4.1. Центр Має право:

отримувати безплатно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від їх форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання Головним управлінням (Управління) покладених на нього завдань;

подавати на розгляд керівництва Головного управління (Управління) проекти наказів, окремих доручень, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції Центру;

за погодженням з керівництвом Головного управління (Управління) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів до підготовки інформаційних та проблемних матеріалів для висвітлення в ЗМІ та проведення відповідних профілактичних заходів;

запитувати від структурних підрозділів Головного управління (Управління), інших структур та служб області, відповідальних за забезпечення пожежної, техногенної безпеки та безпечної життєдіяльності населення відомості та інформаційні матеріали, які необхідні для підготовки та надання відповідної звітності до Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Міністерства, використання під час підготовки матеріалів у ЗМІ та проведення профілактичних заходів.

V. Організація роботи Центру

5.1. Робота Центру планується у порядку, визначеному Відділом взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Міністерства.

5.2. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, соціальне і побутове забезпечення співробітників Центру визначаються законодавством України.

VI. Керівництво Центру

6.1. Центр очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного управління (Управління) відповідно до вимог законодавства України.

6.2. Начальник Центру підпорядковується начальнику Головного управління (Управління) і є прямим начальником співробітників Центру, несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання завдань і функцій, покладених на Центр, матеріально відповідальна особа. Свою діяльність координує з помічником начальника Головного управління (Управління) з питань взаємодії з органами державної влади, ЗМІ та зв'язків з громадськістю.

6.3. Начальник Центру має заступника начальника Центру, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління (Управління) за поданням начальника Центру. У разі відсутності начальника Центру або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник начальника Центру.

6.4. Начальник Центру:

організовує поточну роботу Центру;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю своїх підлеглих;

розробляє і здійснює заходи щодо покращення роботи Центру, організовує роботу з підбору, розстановки і виховання кадрів;

затверджує посадові інструкції співробітників Центру;

контролює виконання встановлених правил роботи з документами в Центрі;

підписує документи в межах своєї компетенції;

бере участь у нарадах, які проводяться начальником Головного управління (Управління) та його заступниками;

готує проекти наказів (окремих доручень) Головного управління (Управління), що належать до компетенції Центру;

здійснює керівництво роботою виставки пожежно-рятувальної служби Головного управління (Управління), надає допомогу завідуючому виставки у підвищенні ефективності пропаганди заходів пожежної безпеки та основ безпечної життєдіяльності серед відвідувачів (при наявності виставки);

здійснює контроль за систематичним оновленням інформації на веб-сайті Головного управління (Управління);

співпрацює з управліннями, центрами, окремими відділами та секторами Головного управління (Управління), іншими службами МНС в області з метою повного висвітлення у засобах масової інформації діяльності служби МНС та інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення і території;

встановлює і забезпечує постійний творчий і діловий зв'язок із представниками ЗМІ з метою оперативного інформування населення області про природно-техногенну ситуацію, стан протипожежного захисту населених пунктів і об'єктів незалежно від форм власності, а також про гуманітарні заходи, спрямовані на захист життя людей, їх власності й навколишнього середовища від катастроф та надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру;

організовує роботу підрозділів МНС в області щодо встановлення прямих контактів із ЗМІ, громадськими організаціями, трудовими та творчими колективами і населенням для їх залучення до спільної профілактичної інформаційно-роз'яснювальної роботи;

взаємодіє із журналістським активом, членами творчих спілок журналістів, літераторів, музикантів тощо для спрямування їх можливостей на створення високомистецьких творів про службу МНС, підвищення її популярності й авторитету, висвітлення проблем і завдань, що стоять перед нею, а також для широкого інформування населення про героїчні будні рятувальників, випадки прояву мужності й високого професіоналізму в повсякденній службовій діяльності;

спільно із заінтересованими відомчими організаціями, установами та закладами організовує й проводить конкурси, вікторини, фестивалі та інші заходи щодо підвищення рівня обізнаності населення з основ безпечної життєдіяльності, вимог пожежної та техногенної безпеки, й цивільного захисту населення і території;

організовує надання методичної допомоги житловим організаціям області щодо навчання населення правилам безпечної життєдіяльності, обласним управлінням культури, освіти та науки - в організації проведення роботи з дітьми й студентами в середніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, а також в установах підвищення кваліфікації викладачів основ безпеки життєдіяльності;

забезпечує взаємодію із заінтересованими відомствами, підприємствами, страховими компаніями й іншими організаціями незалежно від форм власності для використання їх можливостей для фінансування і проведення пропагандистських заходів з метою попередження надзвичайних ситуацій різного виду;

у взаємодії з рекламними, рекламно-поліграфічними агентствами та типографіями організовує випуск рекламно-інформаційної та видавничо-друкарської продукції, науково-зображувальних матеріалів, буклетів, плакатів, брошур та інших наочних матеріалів з тематики популяризації служби МНС та безпечної життєдіяльності в сфері дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки;

забезпечує створення інформаційно-аналітичного фонду даних про пожежі, аварії та інші надзвичайні події, в ліквідації наслідків яких брали участь підрозділи МНС як в Україні, так і за її межами, зразків матеріалів наочної агітації, сувенірної продукції, передового досвіду й інших документів з основних напрямків організації й проведення пропагандистсько-профілактичної роботи для підготовки оглядів та інших документальних матеріалів;

вивчає, узагальнює й аналізує позитивний досвід роботи органів і підрозділів МНС з інформаційно-роз'яснювальної роботи, розробляє заходи і рекомендації з його впровадження в усіх органах і підрозділах МНС області, забезпечує реалізацію наказів (окремих доручень) Міністерства з цього питання;

організовує вивчення громадської думки про діяльність органів і підрозділів МНС в області у трудових колективах, серед населення, а також особового складу з метою розробки заходів щодо усунення недоліків у діяльності служби та зміцнення її авторитету;

у межах чинного законодавства України проводить роботу із зміцнення матеріально-технічної бази, утримання, ремонту службових приміщень, кабінетів, автотехніки, й іншого устаткування Центру;

забезпечує організацію роботи органів та підрозділів Головного управління (Управління) з питань інформаційно-роз'яснювальної роботи;

надає організаційну і методичну допомогу підрозділам Головного управління (Управління) при підготовці матеріалів для розміщення в ЗМІ, для використання їх під час виступів у трудових колективах, у громадських організаціях та перед населенням;

організовує роботу щодо своєчасного реагування апарату й підрозділів Головного управління (Управління) на критичні виступи в ЗМІ, що стосуються діяльності МНС;

розробляє заходи й організовує роботу з підвищення професійної майстерності, вироблення спеціальних навичок у співробітників підрозділів Головного управління (Управління), відповідальних за проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

персонально відповідає за комплектування Центру, стан службової і транспортної дисципліни, утримання й експлуатацію закріпленого автотранспорту, забезпечення автотранспорту ПММ, запчастинами, справність комп'ютерної, відео- та оргтехніки;

організовує і контролює роботу з підготовки закріплених за Центром приміщень, проведення ремонтних та інших робіт;

у чергову добу та у випадку виникнення резонансних подій виїжджає на пожежі, аварії, стихійне лихо й інші надзвичайні події, навчання та збори для організації взаємодії з представниками ЗМІ, громадськості, проведення фото-, відеозйомок місця події, за результатами чого організовує підготовку відповідних повідомлень до Міністерства та ЗМІ;

безпосередньо виконує покладені на нього службові обов'язки, своєчасно і точно виконує рішення, окремі доручення, накази та вказівки своїх керівників;

зберігає державну таємницю, інформацію про громадян, що стала відома під час виконання службових обов'язків, а також інформацію, яка згідно із законодавством не піддягає розголошенню;

постійно вдосконалює організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

сумлінно виконує свої службові обов'язки, виявляє ініціативність і творчій підхід у роботі.

VI. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Центру

На посаду начальника Центру приймається особа з вищою освітою: за освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст, магістр. Стаж роботи в державній службі на керівних посадах не менше 4 років, або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років, або стаж роботи за фахом не менше 10 років. Досвід роботи з управління особовим складом.

Опрос