Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт плановой/внеплановой проверки соблюдения лицензиатом Лицензионных условий [относительно операций с опасными отходами]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2012
Утратил силу

АКТ
планової/позапланової перевірки
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ року. N _________

Підстава
______________________________________________________________________________________
                          (назва населеного пункту, де проводиться перевірка, номер та дата посвідчення, направлення)
______________________________________________________________________________________
                                                      (посада, прізвище та ініціали голови та членів комісії)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
за участю представника(ів) _______________________________________________________________
                                                                (прізвище(а) та ініціали, посада(и))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
з "___" ____________ 20__ року до "___" _____________ 20__ року
у _____________________________________________________________________________________
                                              (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) ліцензіата, місцезнаходження
                                                        (місце проживання), телефон, місце здійснення діяльності)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                    (номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав, вид господарської діяльності)
______________________________________________________________________________________
у присутності __________________________________________________________________________
                                                                (прізвище та ініціали, посада представника ліцензіата)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проведено планову (позапланову) перевірку діяльності ліцензіата.

Перевіркою встановлено:
______________________________________________________________________________________
                                                         (порушення, які виявлено під час перевірки, з посиланням
______________________________________________________________________________________
                                                    на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках.

Голова комісії

____________
(підпис)

______________________
                   (П. І. Б.)

Члени комісії

____________
____________
(підпис)

______________________
______________________
                   (П. І. Б.)

З актом ознайомлений, один
примірник отримав:
керівник або уповноважений
представник ліцензіата (юридичної
особи), ліцензіат (фізична особа -
підприємець, у присутності якого
проведено перевірку

 

 

 

____________
(підпис)

______________________
                   (П. І. Б.)

 

М. П.

 

Опрос