Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт [относительно соблюдения лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по сбору, заготовке отдельных видов отходов как вторичного сырья]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.01.2012
Утратил силу

АКТ

про __________________________________________________________________________________
(повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;
неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;
відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування)

від "___" _____________ 20__ року N ________

за результатами планової (позапланової) перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування, код за ЄДРПОУ ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата, реєстраційний номер облікової картки
 платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (місцезнаходження, місце проживання ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________

Ліцензія: серія ________ N ___________, видана "___" _____________ 20__ року на провадження:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (вид господарської діяльності)

Згідно з актом перевірки від _______________ N _______________ були виявлені такі порушення
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії.

Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник запрошуються на засідання комісії органу ліцензування, де буде розглянуто питання щодо анулювання ліцензії (цей запис робиться в акті в разі потреби).

Голова комісії

__________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

__________
__________
(підпис)

___________________
___________________
(ініціали та прізвище)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник або уповноважений представник
ліцензіата (юридичної особи), ліцензіат (фізична
особа - підприємець), у присутності якого
проведено перевірку

 
 
 
 
__________
(підпис)

Опрос