Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение об устранении нарушений Лицензионных условий [относительно хозяйственной деятельности по сбору, заготовке отдельных видов отходов как вторичного сырья]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.01.2012
Утратил силу

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов

від "___" _____________ 20__ року N ________

За результатами планової (позапланової) перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування, код за ЄДРПОУ ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (місцезнаходження, місце проживання ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________

Ліцензія: серія ________ N ___________, видана "___" _____________ 20__ року на провадження:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (вид господарської діяльності)

Згідно з актом планової (позапланової) перевірки від _____________ N ___ були виявлені такі порушення Ліцензійних умов
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вирішено:

У строк до "___" _____________ 20__ року усунути вищезазначені порушення Ліцензійних умов та подати в письмовій формі до органу контролю (_______________________________) інформацію про усунення порушень.

При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.

Керівник органу контролю
(його заступник)

 
__________
(підпис)

 
___________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Опрос