Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт плановой (внеплановой) проверки соблюдения лицензиатом Лицензионных условий [относительно хозяйственной деятельности по сбору, заготовке отдельных видов отходов как вторичного сырья]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.01.2012
Утратил силу

АКТ
планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

від "___" _____________ 20__ року N ___

Підстава _____________________________________________________________________________
                                              (адміністративно-територіальна одиниця, де здійснюється перевірка, номер та дата
                                                                                                посвідчення (направлення))
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, ініціали та прізвище голови та членів комісії)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
за участю представника(ів) _____________________________________________________________
                                                                                                              (ініціали, прізвище та посада)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

з "___" _____________ 20_ року до "___" ____________ 20_ року
у ____________________________________________________________________________________
                              (найменування, місцезнаходження, місце провадження господарської діяльності юридичної
                                         особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон, місце провадження
                                                           господарської діяльності фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав, вид господарської діяльності)
_____________________________________________________________________________________
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                               (ініціали, прізвище, посада представника ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
проведено планову (позапланову) перевірку діяльності ліцензіата.

Перевіркою встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                 (порушення, які виявлено під час перевірки, з посиланням на конкретні пункти, статті,
                                                                       розділи нормативно-правових актів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках.

Голова комісії

__________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

__________
__________
(підпис)

___________________
___________________
(ініціали та прізвище)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник або уповноважений представник
ліцензіата (юридичної особи), ліцензіат (фізична
особа - підприємець), у присутності якого
проведено перевірку

 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 
___________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Опрос