Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче дубликата лицензии [относительно хозяйственной деятельности по сбору, заготовке отдельных видов отходов как вторичного сырья]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.01.2012
Утратил силу

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                   (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта
                                                                 фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________
                (телефон)

_________________
(факс)

_____________________________
(адреса електронної пошти)

_____________________________
_____________________________
_____________________________
організаційно-правова форма

________________________________
________________________________
_________________________________
код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовились від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби та мають
відмітку у паспорті)

банківські реквізити ___________________________________________________________________
                                                                            (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_____________________________________________________________________________________

Коди: КОПФГ ___________________________, КОАТУУ ___________________________________,
просить видати дублікат ліцензії (N _______ серія ______) на провадження господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (в повному обсязі або частково):

     збирання, заготівля відходів полімерних;

     збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин,

виданої Міністерством екології та природних ресурсів України

"___" ____________ 20__ року

строк дії ліцензії ______________________________________________________________________

Підстава для видачі дубліката ліцензії
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце провадження господарської діяльності ______________________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел,
факс

 

 

 

 

 

 

 

 

До заяви додаються
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (вказати: документ, що підтверджує внесення
                                                                                  плати за видачу дубліката ліцензії)

Підпис заявника

_______________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ініціали)

"___" _____________ 20__ року

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N _____________

_________________________________
              (посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Опрос