Идет загрузка документа (212 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сертификат племенных (генетических) ресурсов шелководства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.12.2011

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ
племінних (генетичних) ресурсів
ШОВКІВНИЦТВА

  

СЕРІЯ

                   N

Вид племінних (генетичних) ресурсів        _______________

 

Порода                    __________________________________

 

Лінія, тип

 

Партія, штук ________________________________________

 

Дата і місце виводу/одержання ________________________

 

___________________________________________________

 

___________________________________________________

 

Результати оцінки

Кількість яєць в 1 грамі, штук ___________________________________________________________

Життєздатність гусені, % _______________________________________________________________

Загальний урожай коконів з 1 грама гусені, кг ______________________________________________

Господарські, біологічні та технологічні властивості

Вихід гусені з грени, % _________________________________________________________________

Маса сортового кокона, г _______________________________________________________________

Шовконосність повітряно-сухих коконів, % _______________________________________________

Вміст шовку-сирцю у сухих коконах, % ___________________________________________________

Середня довжина коконної нитки, м _____________________________________________________

Середня довжина безперервно-розмотуваної нитки, м ______________________________________

Розрахунковий вихід шовку з урожаю коконів з 1 грама гусені, г ______________________________

Видане (кому) __________________________________________________________________________
                                          (найменування (прізвище, ім'я та по батькові) та місцезнаходження (місце проживання), підпис,
                                                                                                       прізвище та ініціали покупця)

Власник _________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування (прізвище, ім'я та по батькові))

Уповноважена особа _______________________
                                          (найменування регіональної установи)

_________________________________________
(реєстраційний номер у Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві)

__________________________________________
                 (підпис)                         (прізвище та ініціали)

_________________________________________
                    (підпис)                       (прізвище та ініціали)
М. П.
Місцезнаходження (місце проживання), телефон (факс) ____
__________________________________________
"___" ____________ 20__ року

Керівник _________________________________
                                 (найменування регіональної установи)
__________________________________________
                 (підпис)                         (прізвище та ініціали)
М. П.
"___" ____________ 20__ року

Опрос