Идет загрузка документа (212 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сертификат племенных (генетических) ресурсов рыбоводства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.12.2011

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ
племінних (генетичних) ресурсів
РИБНИЦТВА

  

СЕРІЯ

              N

Вид племінних (генетичних) ресурсів        ______________

 

Вид, порода, тип, лінія        __________________________

 

Партія, тисяч штук _________________________________

 

Дата і місце одержання        __________________________

 

__________________________________________________

 

__________________________________________________

 

Характеристика племінної продукції:

Характеристика самиць, самців і ремонтного молодняку старших вікових груп:

номери міток (індивідуальні або серійні) __________________________________________________

вік, років _____________________________________________________________________________

жива маса, кг _________________________________________________________________________

індекс високоспинності (лише для коропа) ________________________________________________

коефіцієнт вгодованості ________________________________________________________________

робоча плодючість в останній нерестовий сезон, тис. ікринок ________________________________

Характеристика молок (сперми):

номер мітки (індивідуальний або серійний) самця __________________________________________

кількість сперми від одного самця, мл ____________________________________________________

оцінка сперми, балів ___________________________________________________________________

Характеристика заплідненої ікри:

номери міток (індивідуальні або серійні) самиць і самців ____________________________________

робоча плодючість самиць, від яких отримана ікра, тис. ікринок ______________________________

запліднення ікри, % ___________________________________________________________________

розвиток ікри на стадії "вічка", % ________________________________________________________

Характеристика личинок (або молоді):

номери міток (індивідуальні або серійні) самиць і самців ____________________________________

розвиток ікри на стадії "вічка", % ________________________________________________________

виживання, % _______________________________________________________________________

середня маса 1 штуки личинки (або молоді), мг ____________________________________________

Видане (кому) ________________________________________________________________________
                                          (найменування (прізвище, ім'я та по батькові) та місцезнаходження (місце проживання), підпис,
                                                                                                       прізвище та ініціали покупця)

Власник _________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування (прізвище, ім'я та по батькові))

Уповноважена особа _______________________
                                          (найменування регіональної установи)

_________________________________________
(реєстраційний номер у Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві)

__________________________________________
                 (підпис)                         (прізвище та ініціали)

_________________________________________
                    (підпис)                       (прізвище та ініціали)
М. П.
Місцезнаходження (місце проживання), телефон (факс) ____
__________________________________________
"___" ____________ 20__ року

Керівник _________________________________
                                 (найменування регіональної установи)
__________________________________________
                 (підпис)                         (прізвище та ініціали)
М. П.
"___" ____________ 20__ року

 

Опрос