Идет загрузка документа (212 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сертификат племенных (генетических) ресурсов птицеводства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.12.2011

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ
племінних (генетичних) ресурсів
ПТАХІВНИЦТВА

  

СЕРІЯ

              N

Вид племінних (генетичних) ресурсів_______________

 

Вид птиці та напрям продуктивності_______________

 

______________________

 

Порода, крос __________________________________________

Дата і місце виводу/одержання______________________

 

________________________________________________

 

________________________________________________

 

Походження та характеристика генетичної продукції

Назва кроса, лінії, популяції, батьківської форми, гібриду

Племінна група птиці, від якої одержана племінна продукція (селекційна, контрольна, множник)

Характеристика генетичної продукції

вік, днів (для молодняку)

кількість, усього голів/штук

у тому числі

вид маркування

вивід, % (для молодняку)

середня маса голови/яйця, г

назва групи

клас за результатами бонітування

самиць

самців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На племінний молодняк, одержаний від птиці селекційного ядра, додаються родовід та відомості про продуктивність не менше ніж за 2 покоління предків.

    Характеристика продуктивності птиці, від якої одержано генетичну продукцію

Назва кроса, лінії, популяції, батьківської форми, гібриду

Середня несучість за _____ тижнів, штук

Середня маса інкубаційних яєць у віці _______
тижнів, г

Середня жива маса птиці

самці

самиці

вік, тижнів

кг

вік, тижнів

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Видане (кому) __________________________________________________________________________
                                          (найменування (прізвище, ім'я та по батькові) та місцезнаходження (місце проживання), підпис,
                                                                                                       прізвище та ініціали покупця)

Власник _________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування (прізвище, ім'я та по батькові))

Уповноважена особа _______________________
                                          (найменування регіональної установи)

_________________________________________
(реєстраційний номер у Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві)

__________________________________________
                 (підпис)                         (прізвище та ініціали)

_________________________________________
                    (підпис)                       (прізвище та ініціали)
М. П.
Місцезнаходження (місце проживання), телефон (факс) ____
__________________________________________
"___" ____________ 20__ року

Керівник _________________________________
                                 (найменування регіональної установи)
__________________________________________
                 (підпис)                         (прізвище та ініціали)
М. П.
"___" ____________ 20__ року

Опрос