Идет загрузка документа (212 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сертификат племенных (генетических) ресурсов пушных зверей, кроликов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.12.2011

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ
племінних (генетичних) ресурсів
ХУТРОВИХ ЗВІРІВ, КРОЛІВ

  

СЕРІЯ

N

Вид племінних (генетичних) ресурсів ____________

Вид, порода____________________________

Індивідуальний номер             ___________________

                  ______________________________

Дата народження                     ___________________

Породність, тип_________________________

Місце народження                   ___________________

_______________________________________

                                                   ___________________

_______________________________________

                                                   ___________________

Забарвлення____________________________

_____________________________________________

_______________________________________

 

Клас         ______________________________

Результати оцінки тварини

Народжений(а) в гнізді з __________ щенят/кроленят

Показники індивідуальної продуктивності:

жива маса при бонітуванні, кг ____________________,

розмір, см _________________________________________,

забарвлення _______________________________________,

інтенсивність забарвлення ___________________________,

плямистість (для хутрових звірів)

Конституція (для кролів) _____________________________

Якість опушення (для хутрових звірів):

густота ____________________________________________,

пружність __________________________________________,

шовковистість ______________________________________,

довжина ___________________________________________.

Густота хутра (для кролів) _____________________________.

Пухова продуктивність (для кролів) _____________________.

Видане (кому) __________________________________________________________________________
                                          (найменування (прізвище, ім'я та по батькові) та місцезнаходження (місце проживання), підпис,
                                                                                                       прізвище та ініціали покупця)

Власник _________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування (прізвище, ім'я та по батькові))

Уповноважена особа _______________________
                                          (найменування регіональної установи)

_________________________________________
(реєстраційний номер у Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві)

__________________________________________
                 (підпис)                         (прізвище та ініціали)

_________________________________________
                    (підпис)                       (прізвище та ініціали)
М. П.
Місцезнаходження (місце проживання), телефон (факс) ____
__________________________________________
"___" ____________ 20__ року

Керівник _________________________________
                                 (найменування регіональної установи)
__________________________________________
                 (підпис)                         (прізвище та ініціали)
М. П.
"___" ____________ 20__ року

РОДОВІД

 

 

Опрос