Идет загрузка документа (212 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сертификат племенных (генетических) ресурсов крупного рогатого скота мясных пород

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.12.2011

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ
племінних (генетичних) ресурсів
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
м'ясних порід

  

                                                  СЕРІЯ  

     N

Вид племінних (генетичних) ресурсів___________

Породність____________________________

Кличка

    __________________

Жива маса, кг ______ вік, місяців _________

Ідентифікаційний номер

    __________________

Комплексна оцінка, балів______Клас______

Марка і N у ДКПТ

    __________________

 Лінія                                      ______________

Дата народження

    __________________

Результат генетичної експертизи__________

Місце народження

    __________________

______________________________________

Кількість, доз*

    __________________

 Масть і прикмети______________________

Порода

    __________________

______________________________________

ВЛАСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПЛЕМІННА ЦІННІСТЬ ТВАРИНИ

Показники

Жива маса, кг

Середньо-
добовий приріст за перший рік, г

Висота в холці у віці 12 місяців, см

Екстер'єр, балів

Обхват мошонки, см/місяців

Відтворна здатність, балів

Легкість отелень, балів

Молоч-
ність, кг

при народженні

у віці 210 днів (при відлученні)

у віці 12 міс.

власна

дочок

Власна продуктив-
ність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Племінна цінність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А:           ___________________________________ В:            ____________________________________

                               Плідне парування (осіменіння) "___" ____________ 20__ року
                                                                  (непотрібне закреслити)

 

Видане (кому) __________________________________________________________________________
                                          (найменування (прізвище, ім'я та по батькові) та місцезнаходження (місце проживання), підпис,
                                                                                                       прізвище та ініціали покупця)

Власник _________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування (прізвище, ім'я та по батькові))

Уповноважена особа _______________________
                                          (найменування регіональної установи)

_________________________________________
(реєстраційний номер у Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві)

__________________________________________
                 (підпис)                         (прізвище та ініціали)

_________________________________________
                    (підпис)                       (прізвище та ініціали)
М. П.
Місцезнаходження (місце проживання), телефон (факс) ____
__________________________________________
"___" ____________ 20__ року

Керівник _________________________________
                                 (найменування регіональної установи)
__________________________________________
                 (підпис)                         (прізвище та ініціали)
М. П.
"___" ____________ 20__ року

__________
* Заповнюється при реалізації сперми.

РОДОВІД

 

 

Опрос