Идет загрузка документа (530 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение об исключении сельскохозяйственного предприятия из реестра субъектов специального режима налогообложения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.12.2011
Утратил силу

"___" ____________ 20__ року N ___________________________
(заповнюється у разі направлення платнику примірника рішення поштою)

РІШЕННЯ N ___________
про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування

_____________________________________________________________________________________
(найменування платника)
_____________________________________________________________________________________,
(місцезнаходження платника)

Дата державної реєстрації підприємства "___" ____________ 20__ року,
індивідуальний податковий номер ____________________________________, Спеціальне свідоцтво
N ________________, на бланку ф. N ______, серія _______ N ____________, видане
_____________________________________________________________________________________
                                             (найменування податкового органу, що видав Спеціальне свідоцтво)

  

Виключний перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу

Складене комісією, створеною відповідно до розпорядження _________________________________
_____________________________________________ від "___" ____________ 20__ року N ________
                         (найменування податкового органу)

Аркуш 1

Лицьовий бік

Продовження рішення N ___________
про виключення сільськогосподарського підприємства
з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування

Комісією встановлено:

За даними ____________________________________________________________________________
                   (документ / документи, який / які підтверджує / підтверджують наявність підстав для виключення з реєстру)
_____________________________________________________________________________________
сільськогосподарське підприємство протягом ______________________________________________
                                                                                                             (12 послідовних звітних податкових періодів
_____________________________________________________________________________________
             або звітного податкового періоду (місяця) для новоствореного підприємства (зазначити період або місяць))
мало сукупну вартість поставок всіх товарів (послуг) ____________________ гривень, у тому числі
несільськогосподарських товарів (послуг) _______________ гривень, що становить _____ відсотків
та перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг).

Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за ф. N 1-РС подана сільськогосподарським підприємством до податкового органу "___" ____________ 20__ року.

Заява про зняття сільськогосподарського підприємства з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за ф. N 3-РС подана сільськогосподарським підприємством до податкового органу "___" ____________ 20__ року.
                                                                           (вказати дату або зазначити "не подана")

Причини зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або реєстрації як платника податку на додану вартість на загальних підставах
_____________________________________________________________________________________
                                                      (якщо заява була подана, то вказати причину згідно із заявою)

Перше число місяця, в якому було допущено перевищення, "___" ____________ 20__ року.

Висновок комісії:

Перелічені документи є підставою для ____________________________________________________
                                                                                           (виключення підприємства з реєстру суб'єктів спеціального
_____________________________________________________________________________________
             режиму оподаткування / проведення коригування дати, з якої підприємство вважається платником податку
                                                                                             на загальних підставах)
у зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                                                             (підстава для виключення або коригування)
та відповідно до _______________________________________________________________________
                                                                           (підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта)

Днем прийняття рішення про виключення та датою виключення є дата підписання цього рішення керівником податкового органу.

Дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, "___" ____________ 20__ року.

Рішення складене "___" ____________ 20__ року у двох примірниках: перший - в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування; другий - платнику податків.

На підставі цього рішення податкового органу проведені анулювання Спеціального свідоцтва та реєстрація сільськогосподарського підприємства як платника податку на додану вартість на загальних умовах із формуванням нового Свідоцтва за процедурами перереєстрації. Платник податку зобов'язаний повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво та всі його засвідчені копії. Податковий орган видає сільськогосподарському підприємству Свідоцтво лише в обмін на оригінал та всі завірені копії Спеціального свідоцтва, яке було анульоване.

Керівник податкового органу

 

 

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

                                                         М. П.

 

Аркуш 2

 

 

Сторінка 1

Зворотний бік

Заповнюється тільки на примірнику рішення, що залишається в податковому органі

Голова комісії

 

 

________________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підписи членів комісії:

 

 

________________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

==================================================================================================

Спосіб вручення примірника рішення платнику _____________________________________________
                                                                                               (поштою або під розписку платника податків чи Представника платника)

Примірник рішення одержав(ла) __________________________________________________________
                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року.

____________
(підпис)

==================================================================================================

Платник ПДВ виключений із реєстру "___" ____________ 20__ року.

Опрос