Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма для представления запроса на получение публичной информации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.12.2011

ФОРМА ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Розпорядник
інформації

Назва відповідного центрального органу виконавчої влади, зазначена в пункті 2 примітки

Запитувач

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування юридичної особи,
об'єднання громадян, що не мають статусу юридичної особи,

__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника - для юридичних осіб

__________________________________________________________________
та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

__________________________________________________________________
поштова адреса або адреса електронної пошти, номер телефону)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
_____________________________________________________________________________________
                                               (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

__________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

 

__________________________________________________________________;
(будинок, корпус, квартира)

на адресу електронної пошти ____________________________________________________________;

факсом

__________________________________________________________________;

телефоном

__________________________________________________________________

________________
          (дата)

_____________________
                    (підпис)

Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні центрального органу, розміщується на офіційному веб-сайті відповідного центрального органу.

2. Запит на інформацію може бути поданий до:

Міністерства екології та природних ресурсів України:

на поштову адресу

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35;

на електронну адресу

zapyt@menr.gov.ua;

факсом

(044) 206-33-02;

телефоном

(044) 206-33-02.

Державної екологічної інспекції України:

на поштову адресу

01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3, корп. 2;

на електронну адресу

deikontakt@ukr.net;

факсом

(044) 521-20-56;

телефоном

(044) 521-20-56.

Державної служби геології та надр України:

на поштову адресу

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16;

на електронну адресу

geonadra@geomail.kiev.ua;

факсом

(044) 536-13-18;

телефоном

(044) 536-13-18.

Державного агентства водних ресурсів України:

на поштову адресу

01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 8;

на електронну адресу

scwm@scwm. gov.ua;

факсом

(044) 226-26-08;

телефоном

(044) 246-71-40.

Державного агентства екологічних інвестицій України:

на поштову адресу

01035, м. Київ, вул. Урицького, 35;

на електронну адресу

info.neia@gmail.com;

факсом

(044) 594-91-15;

телефоном

(044) 594-91-21.

3. Запит може бути поданий безпосередньо до спеціального структурного підрозділу центрального органу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є центральний орган.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит надається протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

10.1 центральний орган не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

10.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

10.4 недотримання вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначені:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дата (за умови подання письмового запиту).

 

Опрос