Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Послужная книга моряка

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2011
Утратил силу

Зразок

(Лицьовий бік обкладинки Послужної книжки моряка)

УКРАЇНА
UKRAINE

 

 

ПОСЛУЖНА КНИЖКА МОРЯКА

SEAMAN'S SEAGOING SERVICE RECORD BOOK

(Внутрішня сторінка обкладинки Послужної книжки моряка)

Послужна книжка моряка використовується для підтвердження стажу роботи її власника на судні згідно з вимогами Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національними вимогами.

Послужна книжка моряка видається тільки вповноваженою на те особою.

Унесення доповнень та змін у друкований або рукописний текст не дозволяється.

Власник Послужної книжки моряка повинен дбайливо ставитись до неї. Втрата Послужної книжки моряка або приведення її в непридатний стан можуть спричинити власнику ускладнення при підтвердженні стажу роботи на суднах.

У разі знищення, зіпсування або втрати Послужної книжки моряка її власник повинен поінформувати про це Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків.

Послужна книжка моряка не може бути передана іншій особі для використання.

Якщо Ви знайшли Послужну книжку моряка і не є її власником, будь ласка, поверніть її до Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

(Сторінка 1 Послужної книжки моряка)

Послужна книжка моряка 

N  

Seaman's Seagoing Service Record Book  

No.

Власник ______________________________________________________________________________
                                                                                                  прізвище, ім'я, по батькові 

The Holder ____________________________________________________________________________
                                                                                                     First Name and Family Name 

Дата народження
Date of birth 

Стать
Sex 

Громадянство
Nationality 

  

Photo
Фото власника 

Official Seal
Печатка 

_______________________________
Підпис власника книжки
Signature of the Holder 

Прізвище та підпис уповноваженої особи
Name and signature of authorized official

Місце видачі
Place of issue

Дата видачі
Date of issue

N бланка

(Сторінка 2 Послужної книжки моряка)

ПРАВИЛА ВНЕСЕННЯ ЗАПИСІВ У ПОСЛУЖНУ КНИЖКИ МОРЯКА

Записи про стаж плавання до Послужної книжки моряка здійснюються моряком українською або англійською мовою.

Записи здійснюються друкованими літерами синім або чорним чорнилом, без помилок.

Якщо при заповненні на будь-якій сторінці була зроблена помилка, ця сторінка вважається недійсною, новий запис робиться на наступній сторінці.

Унесення змін та доповнень до заповненого тексту не дозволяється.

Назва судновласника та назва і тип судна пишуться повністю.

Дані щодо судновласника, судна та енергетичної установки беруться з суднових документів.

Посада вноситься так, як указано в судновій ролі.

Дата влаштування на судно та дата списання з судна пишуться таким чином: число та рік цифрами, місяць словами (наприклад, 25 липня 2004, або 25 July, 2004).

У графі "Район плавання та порти заходження" вказується район плавання (моря чи океани) та порти, у які судно заходило.

До стажу плавання включається час фактичного плавання з урахуванням міжрейсової стоянки та ремонту строком не більше одного місяця.

Стаж роботи моряка під час судноремонтних робіт (у разі необхідності) підтверджується на окремій сторінці.

Кожний запис затверджується підписом капітана судна та судновою печаткою.

Датою заповнення вважається дата затвердження запису капітаном.

Термін дії Послужної книжки моряка не обмежується.

У разі закінчення сторінок Послужної книжки моряка нову книжку можна отримати в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

(Сторінка 3 Послужної книжки моряка)

SEAMAN'S SEAGOING SERVICE RECORD BOOK ENTRIES KEEPING

Seagoing service entries in the Seaman's Seagoing Service Record Book are to be made by seaman in Ukrainian or English language.

Entries are to be made in block letters using blue or black ink and without any mistakes.

In case of any mistake in entries on any page, this page is to be considered invalid and new true entry should be made on the next page.

Alterations or amendments to the previous written must not be made.

Shipowner's name, ship's name and type are to be written fully.

Shipowner's, ship's and propulsion machinery particulars are to be taken from official ship's documents.

Rank or rating is to be taken from crew list.

Dates of joining and leaving ship are to be written as follows: date and year - in figures, month - in words (25 July 2004).

Navigation area (seas or oceans) and ports of call are to be entered in the column "Description of voyage and ports of call".

Into sea service include actual time of voyage and time of ship standing in the port or under repair not more then one month.

A shiprepair work service entries (if needed) are to be made on a separate page.

Each entry confirmed by the Master's signature and ship's stamp.

Date of entry means the date of signing by the Master.

Validity of the Seaman's Seagoing Service Record Book is not limited.

Upon the Seaman's Seagoing Service Record Book completion You can order new Book at the Inspectorate for Training and Certification of Seafarers.

(Сторінка 40 Послужної книжки моряка)

Для відміток 

Notes 

 

 

(Сторінки 4 - 39 Послужної книжки моряка)

Назва та тип судна, порт приписки
Name and type of Ship, Port of Registry 

 

Судновласник
Shipowner 

 

Офіційний номер судна
Ship's official No. 

 

Валова місткість судна
Gross Tonnage 

 

Потужність ГЕУ (кВт)
Propulsion Power of main propulsion machinery (kWt) 

 

Потужність суднового електрообладнання (тільки для електромеханіків)
Total ship's electrical power (for electricians only)
Холодопродуктивність, кКал/год. (тільки для рефмеханіків)
Refrigerating plant power, kKal/hr (for refrigerating engineers only) 

 

Посада на судні
Rank or rating 

 

Дата та місце влаштування на судно
Date and place of embarkation  

 

Дата та місце звільнення із судна
Date and place of discharge  

 

Район плавання та порти заходження
Trading area and ports of call 

 

Ім'я, прізвище та підпис капітана, суднова печатка
Full name and signature of Master, Ship's stamp 

 

Дата заповнення
Date of entry 

 

(Остання внутрішня сторінка обкладинки Послужної книжки моряка)

This Seaman's Seagoing Service Record Book is used for verifying Holder's seagoing service in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended, and Ukrainian national legislation.

Seaman's Seagoing Service Record Book is issued only by an authorized official.

Amendments or alterations to the printed or written in the Book are not permitted.

The Holder shall be careful with the Book. Loss or negligent condition of the Book may cause difficulties in verifying Holder's seagoing service.

When Seaman's Seagoing Service Record Book is damaged, destroyed or lost, Book's Holder should inform the Inspectorate for Training and Certification of Seafarers.

The Book is not transferable to any other person.

 

If You have found Seaman's Seagoing Service Record Book and You are not its Holder, please return it to the Inspectorate for Training and Certification of Seafarers.

 

Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування моряків
 

 
І. В. Тихонов
 

Опрос