Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Подтверждение, удостоверяющее выдачу диплома на основании положений Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряка и несении вахты 1978 года, с поправками

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2011
Утратил силу

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ,

ЩО ЗАСВІДЧУЄ ВИДАЧУ ДИПЛОМА НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ 

  

ENDORSEMENT

ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978, AS AMENDED 

Уряд України засвідчує, що диплом N _________________________________________ був виданий
гр. __________________________________________________________________________________,
який, як установлено, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила ________________
вищезгаданої Конвенції, з поправками, і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до _____________________________________

The Government of Ukraine certifies that Certificate N _____________________________ has been issued to
_______________________________________________________________________________________
who has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation ________________________
of the above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until ____________________________________________ 

Функція
Function 

Рівень
Level 

Обмеження (якщо є)
Limitations (if any) 

 

 

 

  

 

 

Власник цього підтвердження може працювати на нижчезазначеній посаді або посадах, як установлено вимогами Адміністрації, щодо безпечного комплектування суден екіпажами:

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

Посада
Capacity 

Обмеження (якщо є)
Limitations (if any) 

 

 

  

 

Підтвердження N
Endorsement N

 
____________________

видано
issued ____________________________________ 

 
 
М. П.
Official seal
 

______________________________________
Уповноважена особа (посада)
Duly authorized official (capacity)

_____________________________________
Підпис/Signature      Прізвище/Name 

 

 

Фото

 

  


 

 

Дата народження власника диплома
Date of birth of the holder of the certificate  __________________________________

Підпис власника диплома
Signature of the holder of the certificate        __________________________________ 

Фотографія власника диплома
Photograph of the holder of the certificate

Оригінал цього підтвердження повинен згідно з правилом I/2, пункт 9, Конвенції бути на судні, доки його власник працює на цьому судні.
The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9, of the Convention while serving on a ship.

Автентичність та дійсність цього підтвердження може бути перевірена:
The authenticity and validity of this endorsement may be verified at:

Телефон (факс) / Phone (fax):
Адреса електронної пошти/e-mail: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

Опрос