Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Диплом, выданный на основании положений Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряка и несении вахты 1978 года, с поправками, и национального законодательства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2011
Утратил силу

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ДИПЛОМ
N ____________,

ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Уряд України засвідчує, що ______________________________________________________________,
дата народження ___________________________, має належну кваліфікацію відповідно до положень
правила ________________ вищезгаданої Конвенції, з поправками, та національного законодавства і
йому присвоєно звання __________________________________________________________________
Власник цього диплома може працювати на посаді або посадах ________________________________
_______________________________________________________________________________________,
як установлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами, і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких обмежень до дати закінчення терміну дії, що зазначено в підтвердженні цього диплома: 

Функція 

Рівень 

Обмеження (якщо є) 

  

 

 

 

 

 

Фото М. П. 

Освіта ___________________________________________________
__________________________________________________________

Диплом виданий __________________________________________

Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи _______________
__________________________________________________________

Підпис власника диплома ___________________________________

Оригінал цього диплома повинен згідно з правилом I/2, пункт 9, Конвенції бути на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Диплом без підтвердження не дає права для займання посади на судні. 

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

CERTIFICATE OF COMPETENCY
N _____________

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, AND NATIONAL LAWS

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________
date of birth _________________________ has been found duly qualified in accordance with the provisions of
regulation ____________________________ of the above Convention, as amended, and national laws, and he
certified as _____________________________________________________________________________

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities ______________________ 
______________________________________________________________________________________
specified in the applicable safe manning requirements of the Administration to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations, until the date of expire of the validity, indicated in the endorsement: 

Function 

Level 

Limitations (if any) 

 

 

 

Education _____________________________________________________________________________ 

Certificate issued on ____________________________________________

Capacity, name and signature of duly authorized official _________________
____________________________________________________________

Signature of the holder of the certificate ______________________________

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel. 

 

Official
Seal
 

Опрос