Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Полугодовой (годовой) отчет об исполнении паспорта бюджетной программы на полугодие (год)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2011

Піврічний (РІЧНИЙ) ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
на _____ півріччя (рік)

1.

____________
(КПКВК ДБ)

_____________________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

2.

____________
(КПКВК ДБ)

_____________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

3.

____________
(КПКВК ДБ)

___________
(КФКВК)

_____________________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами за бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми

Проведені видатки, надані кредити

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів(1)

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

____________
(1) Зазначаються всі напрями діяльності, затверджені паспортом бюджетної програми.

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми

Назва державної цільової програми

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Керівник установи

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Виконавець

 

 

телефон

 

 

Опрос