Идет загрузка документа (256 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт инвентаризации имущества, предлагаемого к списанию [в системе Министерства чрезвычайных ситуаций Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.10.2011

АКТ
інвентаризації майна, що пропонується до списання

_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування Установи та її місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                              (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація

На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 20__ р. N _____ Комісією у складі
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище, та ініціали членів комісії)
проведено інвентаризацію чайна, що пропонуються до списання, вилучення з обліку і відображаються на субрахунку N ______________ станом на "____" ____________ 20__ р.

Інвентаризацію розпочато "___" ____________ 20__ р. Інвентаризацію закінчено "___" ____________ 20__ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

з/п

Найменування об'єкта

Рік випуску/дата введення в експлуатацію

Номер об'єкта

Станом на "___" ____________ 20__ р.

Примітка

 

 

 

інвентар-
ний

заводсь-
кий

паспорт-
ний

фактично виявлено

за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

 


Усього

Усього за актом: _________________________________________
                           (цифрами і словами)

1) загальна кількість об'єктів (фактично) __________________________

2) на суму, гривень (фактично) _______________________

Голова комісії

_______________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

_______________________

_______________

_______________________

 

_______________________

_______________

_______________________


 

Опрос