Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство о минимальном составе экипажа

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2011
Утратил силу

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
THE STATE FISHERIES COMMITTEE OF UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО МІНІМАЛЬНИЙ СКЛАД ЕКІПАЖУ
CERTIFICATE OF MINIMUM SAFE MANNING

Цим Свідоцтвом від імені Уряду України засвідчується, що судно:
By this Certificate on by hale of the Covernment of Ukraine it is certified that the ship:

тип ________________________,
type 

найменування ____________________,
name 

тоннаж _____________________,
tonnage 

район плавання___________________, 
area of sailing 

яке зареєстроване в Державному судновому реєстрі ____________________ порту
registered in the State Ships Register                                                                     of the port 

під N _______
by N 

від _______ числа
of                  day

________ місяця
                 month

________ року,
                year

потужність головного двигуна (в кВт) ____________________________________,
output power of main propulsion machinery (in kilowatts)

метод управління машиною (вахтовий або безвахтовий) (непотрібне закреслити)
method monned engine-room (watch or unwatch) (delete as appropriate)

з позивними ____________________________ та ідентифікаційним номером ІМО
with call letter                                                           and ІМО identification Number

має такий мінімальний склад екіпажу
has the minimum crew of

Посада
Official 

Кількість осіб
Number 

Посада
Official 

Кількість осіб
Number 

Капітан
Master

Помічники каштана
Deck officers

Матроси
Deck ratings

Старший механік
Chief engineer 

  

Механіки
Engineers

Мотористи
Motormen

Радіооператори
Radio officers

Повар
Cook 

  

Кваліфікація та кількість членів екіпажу, що зазначені в таблиці, забезпечують безпеку
Qualifications and crew members shown in the table ensure safety

судна, людей, вантажу та довкілля у відповідності з Резолюцією ІМКО А. 481 (XII).
of the ship, life, cargo and environment in accordance with ІМКО Resolution A. 481 (XII).

Це свідоцтво є чинним до ________________________________________________

This sertificate is valid until

Обмеження ____________________________________________________________

Restrictions

Видано під N _______
Issued by N 

від _______ числа
of                  day

________ місяця
                 month

________ року,
                 year

 

М. П. 

Посадова особа органу державної реєстрації
Official of the State Ships Registration Body

Опрос