Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче дубликата лицензии [на осуществление хозяйственной деятельности арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов)]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2011
Утратил силу

Заява про видачу дубліката ліцензії

Я, ___________________________________________________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),
_____________________________________________________________________________________
                                   серія,                                         номер паспорта,                                   ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                       поштовий індекс,                                місце проживання (паспортні дані),                                телефон,
_____________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))
прошу видати дублікат ліцензії (серія ____________ N ____________) на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), виданої
_____________________________________________________________________________________

Дата та номер рішення про видачу ліцензії: _____________ N ______________

Термін дії ліцензії з ___________________ до ____________________________

Підстава для видачі дубліката ліцензії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До цієї заяви додано документи на ___ арк. (згідно з описом, що додається).

Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.

Заявник

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

____________
(дата)

Дата і номер реєстрації заяви в Мін'юсті України: _________ N __________

Опрос