Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма для представления запроса на получение публичной информации от физического, юридического лица, от объединения граждан без статуса юридического лица в письменном виде и электронной почтой [в Министерство инфраструктуры Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.10.2011
Утратил силу

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної, юридичної особи, від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді та електронною поштою

Розпорядник інформації

Міністерство інфраструктури України
пр-т Перемоги, 14
м. Київ, 01135


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Для фізичних осіб:
Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача
Для юридичних осіб:
Найменування організації, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону

Для об'єднання громадян:
Найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контакти запитувача

 

Підпис (у разі подання запиту в письмовій формі)

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства інфраструктури України, розміщується на веб-сайті Міністерства інфраструктури України www.mtu.gov.ua

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 14 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: malyrenko@mtu.gov.ua

телефаксом: (044) 486 72 06

3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України, за адресою: 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 14, приміщення громадської приймальні Міністерства інфраструктури України.

4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві інфраструктури України за адресою: пр-т Перемоги, 14, приміщення громадської приймальні Міністерства інфраструктури України та на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України в розділі "Доступ до публічної інформації".

5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації, який є зручним для запитувача.

6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, аварій, катастроф, небезпечних явищ, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

9. Інформація на запит надається безоплатно.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

10.1. Міністерство інфраструктури України не володіє і не зобов'язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

10.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

10.3. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

(найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Начальник Управління
контролю та діловодства

І. Стовпець

Опрос