Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол заседания счетной комиссии, избранной специализированным ученым советом

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.10.2011

Протокол
засідання лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою
_____________
(шифр ради)

"   " ____________ 20__ р.

     Склад обраної комісії: ________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________

     Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження
______________________________________________________________
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
наукового ступеня доктора (кандидата) __________________________ наук.
                                                                                                      (галузь науки)

     Склад спеціалізованої вченої ради, затверджений у кількості _____ осіб.

     До складу спеціалізованої вченої ради додатково залучено ______ осіб з правом голосу.

     Були присутні на засіданні _____ членів спеціалізованої вченої ради, зокрема _____ докторів наук за профілем розглянутої дисертації.

     Роздано бюлетенів ______.

     Залишилось нерозданих бюлетенів ______.

     Виявлено в урні бюлетенів ______.

     Результати голосування про присудження наукового ступеня доктора (кандидата)
________________________ наук
                        (галузь науки)
_______________________________________________________________________________:
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

подано голосів:

"За" -

_______,

"Проти" -

_______,

недійсних бюлетенів -

_______.


Члени лічильної комісії:

_____________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

_____________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

_____________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

Учений секретар

__________
(шифр ради)

______________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ініціали)

Примітки:

     1. Протокол заповнюється від руки членом лічильної комісії у двох примірниках.

     2. Один з протоколів укладається разом з бюлетенями в конверт, який заклеюється до оголошення результатів голосування і підписується по лінії склеювання членами лічильної комісії.

Опрос