Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о работе специализированного ученого совета

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.10.2011

Звіт про роботу
спеціалізованої вченої ради
________________________
(шифр ради)

у _______________________________________________________
(повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу
III або IV рівня акредитації, відомче підпорядкування)

у 20___ році

1. Наказом МОНмолодьспорту України від ___.____.20__ N _____ спеціалізованій вченій раді надано право на період до "___" ____________ 20__ р. проводити захисти дисертацій за спеціальностями

________________________________________________________________________________________________.
(шифри і назви спеціальностей за чинним переліком, галузі науки)

2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела _____ засідань, на яких проведено захист ____ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ____ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій (з них докторських ___ та кандидатських ___ дисертацій написано українською мовою), проведено переатестацію ______ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ______ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій, розглянуто ______ апеляцій, проведено колективне рецензування ____ дисертацій (із зазначенням спеціальностей), проведено _____ разових захистів дисертацій, прийнято до захисту ____ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ____ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій.

3. Кількість відхилених докторських і кандидатських дисертацій, причини відхилення на всіх етапах їх розгляду.

4. Дані про кількість проведених засідань.

5. Прізвища членів спеціалізованих учених рад, які відвідали менше половини засідань рад.

Голова ради

_________________________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали)

Учений секретар

_________________________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали)

Печатка установи

 

Дата

Опрос