Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сведения об официальных оппонентах, назначенных специализированным ученым советом для защиты диссертации на соискание научной степени доктора (кандидата)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.10.2011

Відомості про офіційних опонентів,
призначених спеціалізованою вченою радою для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)
______________________ наук
 (галузь)

____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)

за спеціальністю _______________________________________________________________________
                                                                                   (шифр, назва наукової спеціальності)

N
з/п

П. І. Б.

Рік народження

Місце основної роботи, підпорядкування, посада

Науковий ступінь, шифр, назва спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження

Вчене звання (за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

Монографії, статті (2 - 3 назви) за спеціальністю (профілем) дисертації здобувача

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради

 
____________________
(підпис)

 
__________________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Опрос