Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сведения о членах специализированного ученого совета для защиты диссертаций на соискание научной степени доктора (кандидата) наук

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.10.2011

Відомості
про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук

за спеціальностями ______________________________________________
                                     (шифри, назви спеціальностей та галузей наук)
в ____________________________________________________________________________________
(повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня
акредитації, підпорядкування, адреса для надсилання кореспонденції, телефон)

N
з/п

Прізвище ім'я, по батькові

Рік народження

Місце основної роботи, підпоряд-
кування, посада

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, із зазначенням шифру спеціальності, в яку вона трансформована, рік присудження

Учене звання (за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

Шифр спеціальності в раді

Основні праці (назви 3 наукових монографій, статей, опублікованих за спеціальністю, за якою фахівця пропонується включити до складу ради)

Членство в інших спецрадах (шифр ради, установа, у якій створена рада)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор (ректор)

___________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ініціали)

Печатка

Дата

Примітки:

     1. На початку списку подаються відомості про голову ради, заступника голови, вченого секретаря (ці посади вказуються в дужках після прізвища, імені та по батькові), а далі подаються відомості про членів ради за абеткою.

     2. У графах 5, 6, 7 спеціальності вказуються за чинним Переліком наукових спеціальностей. Якщо науковий ступінь (графа 5) або вчене звання (графа 6) присуджено (присвоєно) після 1 вересня 1992 року, то у відповідній графі вказується країна, атестаційним органом якої видано диплом (атестат).

     3. До МОНмолодьспорту надсилається перший примірник "Відомостей".

     4. У графі 8 наводять назви праць, опублікованих за останні п'ять років.

Опрос