Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Анкета для оценки условий ведения бизнеса в регионах Украины субъектами малого и среднего предпринимательства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.10.2011
Утратил силу

АНКЕТА
для оцінки умов ведення бізнесу в регіонах України суб'єктами малого та середнього підприємництва

Код регіону

Код населеного пункту

Дата опитування

П. І. Б., хто проводить інтерв'ю

Характеристика малого та середнього підприємства

Чисельність зайнятих на Вашому підприємстві, осіб

Організаційно-правова форма Вашого підприємства:

Рік створення

Блок питань для оцінки ефективності реєстраційних процедур

N
з/п

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Процедури, які Ви здійснили при реєстрації підприємства, усього,

кількість

 

 

у тому числі:

 

 

 

процедури, які необхідно здійснити до державної реєстрації

- " -

 

 

процедури, які необхідно здійснити після державної реєстрації

- " -

 

2

Витрати часу для проведення реєстрації підприємства, усього,

днів

 

 

у тому числі:

 

 

 

на відвідування "єдиного реєстраційного центру" або державного реєстратора

- " -

 

 

на взяття на облік у податкових органах, органах статистики та соціальних фондах

днів

 

 

для отримання дозволу на виготовлення печатки

- " -

 

 

на відкриття банківського рахунку

- " -

 

3

Повна сума витрат на здійснення реєстраційних процедур, усього,

гривень

 

 

у тому числі:

 

 

 

офіційні

- " -

 

 

неофіційні

- " -

 

Рекомендації стосовно проведення опитування із зазначеного блоку питань

Під процедурою слід розуміти взаємовідносини засновників підприємства із зовнішніми сторонами (державними закладами, юристами, аудиторами, нотаріусами) при проведенні державної реєстрації, а також після реєстрації, виконання яких передбачено законодавством, і тільки ті процедури, які є обов'язковими для всіх підприємств і не пов'язані з виключною специфікою окремих підприємств. Якщо для державної реєстрації використовувалися послуги посередницьких фірм, укажіть це (пункт 1).

Час, який витрачено на проведення державної реєстрації, обчислюється кількістю днів, що необхідні для виконання певної реєстраційної процедури, яка вважається завершеною з моменту отримання певного документа (свідоцтво про державну реєстрацію, номер платника податків тощо). Не враховується час, який витрачається на ознайомлення із законодавством з питань реєстрації (пункт 2).

Витрати враховують усі офіційні, передбачені законодавством платежі і збори, а також неофіційні (пункт 3).

Блок питань для оцінки ефективності діяльності органів контролю і нагляду

N
з/п

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Перевірки (планові та позапланові), які були проведені на Вашому підприємстві у минулому році, усього,

кількість

 

 

у тому числі:

 

 

 

податковими органами

- " -

 

 

санітарно-епідеміологічною службою

кількість

 

 

пожежною службою

- " -

 

 

іншими органами контролю

- " -

 

2

Повторні перевірки у минулому році, усього,

- " -

 

 

у тому числі:

 

 

 

податковими органами

- " -

 

 

санітарно-епідеміологічною службою

- " -

 

 

пожежною службою

- " -

 

 

іншими органами контролю

- " -

 

3

Загальна тривалість перевірок на Вашому підприємстві у минулому році,

днів

 

 

у тому числі:

 

 

 

планових

- " -

 

 

позапланових

- " -

 

4

Втрати, які понесло Ваше підприємство у зв'язку з проведенням перевірок у минулому році

гривень

 

5

Втрати робочого часу у зв'язку з проведенням перевірок у минулому році

годин

 

6

Сума штрафів, сплачених підприємством у минулому році за наслідками перевірок

тис. гривень

 

Рекомендації стосовно проведення опитування із зазначеного блоку питань

Сума втрат, які понесло Ваше підприємство у зв'язку з проведенням перевірок (пункт 4), обчислюється сумою втраченого прибутку.

До втрат робочого часу включається робочий час, який витрачено працівниками відділу для надання і підготовки документів, а також надання роз'яснень представникам органів контролю і нагляду (пункт 5).

Блок питань щодо ефективності дозвільної системи

N
з/п

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Дозвільні документи, які Вам необхідно було отримати для започаткування діяльності, усього

кількість

 

2

Інші документи, які необхідно надати для отримання дозвільної документації, усього

- " -

 

3

Органи виконавчої влади і організації, до яких необхідно звернутися для отримання дозвільних та інших документів, усього

кількість

 

4

Витрати часу, усього:

 

 

 

на отримання дозвільних документів

годин

 

 

на підготовку й отримання інших документів, необхідних для отримання дозвільних документів

- " -

 

5

Витрати:

 

 

 

плата за дозвільні документи

гривень

 

 

витрати, пов'язані з отриманням дозвільних документів

- " -

 

6

Дозвільні документи, які Ви отримали від місцевих органів виконавчої влади, усього

кількість

 

Рекомендації стосовно проведення опитування із зазначеного блоку питань

При наданні відповідей на питання 3, 4 (абзац третій), 5 (абзац третій) враховується весь перелік документів (довідки, погодження, експертиза, висновки, час на очікування рішення), а також органів, до яких необхідно звернутися для отримання дозвільних документів, та витрати, пов'язані з отриманням дозвільних та інших документів.

Блок питань щодо системи оподаткування

N
з/п

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Загальна кількість платежів за минулий рік

кількість

 

2

Витрати часу на сплату податків, зборів (обов'язкових платежів)

годин

 

3

Сукупний податок у відсотках до валового доходу

відсотків

 

Рекомендації стосовно проведення опитування із зазначеного блоку питань

Для відповіді на питання щодо загальної кількості платежів (пункт 1) враховуються всі податки, збори (обов'язкові платежі), які сплачувались у минулому році, з урахуванням періодичності їх сплати.

Витрати часу на сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) (пункт 2) включають витрати на підготовку і подання податкової декларації і час, пов'язаний безпосередньо із сплатою будь-якого податкового платежу.

Блок питань щодо системи технічного регулювання

N
з/п

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Загальний обсяг продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації

тис. гривень

 

 

у відсотках до загального обсягу продукції

відсотків

 

2

Середні витрати часу на отримання одного обов'язкового сертифіката відповідності

днів

 

3

Кількість документів, які необхідно подати для отримання сертифіката

кількість

 

4

Витрати на отримання сертифіката

гривень

 

5

Витрати, пов'язані з технічним наглядом за сертифікованою продукцією

- " -

 

Рекомендації стосовно проведення опитування із зазначеного блоку питань

Відповідь на питання 2 стосовно витрат часу на отримання сертифіката включає весь час з моменту звернення до отримання сертифіката.

Витрати на проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією (пункт 5) передбачають витрати на здійснення періодичного контролю з боку органів із сертифікації.

 

Заступник директора департаменту
регуляторної політики - начальник
відділу розвитку підприємництва

І. А. Волков

Опрос