Идет загрузка документа (133 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расшифровка результатов контрольного мероприятия [проведение внутренней контрольно-ревизионной работы в системе Министерства здравоохранения Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.10.2011
Утратил силу

РОЗШИФРОВКА
результатів контрольного заходу

____________________________________________________
(найменування об'єкта контролю)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Контрольні заходи

Кількість (фактів, об'єктів, посадових осіб)

усього (тис. грн.)

у т. ч. кошти державного бюджету

1

2

3

4

5

1. Проведено контрольних заходів

1100

 

 

 

планові

1101

 

 

 

позапланові

1102

 

 

 

2. Виявлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього

2100

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2101

 

 

 

Із загальної суми втрат

 

 

 

 

2.1. Недоотримано фінансових і матеріальних ресурсів, усього

2110

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2111

 

 

 

із загальної суми недоотриманих ресурсів:

 

 

 

 

державним бюджетом

2112

 

 

 

державними цільовими фондами

2113

 

 

 

бюджетними установами

2114

 

 

 

державними підприємствами

2115

 

 

 

2.2. Проведено витрати з порушенням законодавства, всього

2120

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2121

 

 

 

2.3. Нецільове використання ресурсів, усього

2130

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2131

 

 

 

2.4. Недостачі ресурсів, усього:

2140

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2141

 

 

 

3. Порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього

2200

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2201

 

 

 

3.1. Завищення кредиторської заборгованості та зобов'язань перед фізичними особами

2210

 

 

 

3.2. Взяття до сплати зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України

2220

 

 

 

3.3. Визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників та/або включення недостовірних даних до бюджетних запитів

2230

 

 

 

3.4. Заниження в обліку вартості активів та їх лишки

2240

 

 

 

3.5. Незаконні операції з державними коштами, що не призвели до втрат

2250

 

 

 

у тому числі оплата за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівлі або з порушенням установленого законодавством порядку її проведення

2251

 

 

 

4. Відшкодовано і поновлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього

3100

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3101

 

 

 

із загальної суми - за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах

3102

 

 

 

4.1. Недоотриманих (втрачених) фінансових ресурсів, усього

3110

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3111

 

 

 

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах

3112

 

 

 

із загальної суми рядку 3110:

 

 

 

 

державним бюджетом

3113

 

 

 

державними цільовими фондами

3114

 

 

 

бюджетними установами

3115

 

 

 

державними підприємствами

3116

 

 

 

4.2. Витрат із порушенням законодавства, всього

3120

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3121

 

 

 

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах

3122

 

 

 

4.3. Нецільового використання державних ресурсів, всього

3130

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3131

 

 

 

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах

3132

 

 

 

4.4. Недостач, усього:

3140

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3141

 

 

 

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах

3142

 

 

 

5. Усунуто порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього

3200

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3201

 

 

 

5.1. Попереджено незаконних видатків шляхом зменшення в обліку кредиторської заборгованості та зобов'язань перед фізичними особами

3210

 

 

 

5.2. Розірвано договір

3220

 

 

 

5.3. Попереджено зайве виділення бюджетних призначень та/або асигнувань

3230

 

 

 

5.4. Збільшено в обліку вартість активів та оприбутковано лишків

3240

 

 

 

5.5. Попереджено незаконних операцій з державними коштами, що не призвели до втрат

3250

 

 

 

у тому числі оплату за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівлі або з порушенням встановленого законодавством порядку її проведення

3251

 

 

 

Вжитими заходами забезпечено погашення:

 

 

 

 

1. Дебіторської заборгованості, всього

4010

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

4011

 

 

 

бюджетних коштів у одержувачів

4012

 

 

 

2. Кредиторської заборгованості, всього

4020

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

4021

 

 

 

бюджетних коштів у одержувачів

4022

 

 

 

6. Вжито заходів, передбачених Бюджетним кодексом України

 

 

 

 

6.1. Ініційовано призупинення бюджетних асигнувань на суму

5110

 

 

 

призупинено на суму

5111

 

 

 

6.2. Ініційовано зупинення операцій з бюджетними коштами на суму

5120

 

 

 

зупинено на суму

5121

 

 

 

6.3. Ініційовано зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на суму

5130

 

 

 

зменшено на суму

5131

 

 

 

7. Дисциплінарна відповідальність

 

 

 

 

7.1. Ініційовано притягнення до дисциплінарної відповідальності, кількість осіб

5410

 

 

 

з них щодо звільнення із займаних посад

5411

 

 

 

7.2. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності, кількість осіб

5420

 

 

 

з них звільнено із займаних посад

5421

 

 

 

8. Прийнято управлінських рішень за результатами контрольних заходів усього, в тому числі

5600

 

 

 

рішень колегій

5601

 

 

 

наказів

5602

 

 

 

розпоряджень

5603

 

 

 

інших

5604

 

 

 

"___" ____________ 200_ р.

Голова комісії (робочої групи)

Примітки:

1. Ця форма заповнюється за кожним контрольним заходом.

2. Сірі клітини не заповнюються.

Опрос