Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета производственного обучения [учащихся профессионально-технических учебных заведений]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.09.2011

Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(назва ПТНЗ) 

ЖУРНАЛ
обліку виробничого навчання

Група N _______                                                                                Відділення _____________________

Професія _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

20__/20__ навчальний рік

Майстер виробничого навчання

         ____________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧНІВ ГРУПИ

Форма N 1

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Число, місяць і рік народження 

Іденти-
фікаційний код учня 

Номер по поіменній книзі, дата і номер наказу про зарахування 


Домашня адреса учнів (телефон) 

Відомості про батьків або осіб, які їх заміняють
 

Додаткові відомості (відрахування або переведення учнів) 


ОБЛІК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Форма N 2

N
з/п 

Прізвище, ініціали учнів 

Дата занять

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата занять 

Кількість годин 

Назва теми програми, теми уроку і короткий зміст навчально-виробничих робіт, які виконуються 

Підпис майстра 


ПЕРЕЛІК-ПРОТОКОЛ

                                            кваліфікаційних пробних робіт з професії ____________________________________________ 

                                          кваліфікація ___________________ категорія ______________ розряд/клас _________________ 

                                                                                     Дата проведення ____________________________                                                        Форма N 3 

N
з/п 

Прізвище, ініціали учнів 

Перелік робіт 

Розряд робіт 


Одиниця виробів 

Норма часу фактично затр. 

Відс. виконання завдання 

Оцінка 


Майстер групи ________________________________________________________________________

Старший майстер _________________________________ Асистент ___________________________

ПІДСУМКИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ І ПРАКТИКИ ЗА РІВНЕМ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА I, II СЕМЕСТР 20__/20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК КУРС _______

Складається за кожний курс навчання

Форма N 4

N
з/п 

Прізвище та ініціали учнів 

 
Підсумки за I семестр
 

Бал успішності за I семестр 

Професія 

Рівень кваліфікації 


Підсумки за II семестр і навчальний рік 

Підсумки державної кваліфікаційної атестації 

Оцінка за II семестр 

Річна оцінка 

Результат кваліфікаційної пробної роботи 

Результат захисту дипломної роботи 

Професія 

Рівень кваліфікації 

10 

11 

12 

13 


ЗАУВАЖЕННЯ МАЙСТРА 

ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ  

Дата 

Зміст зауважень 

Результат роботи


Дата 

Зміст зауважень і пропозицій 

Прізвище та ініціали перевіряючого журнал, посада і підпис 


____________

Опрос