Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Образец и техническое описание полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.09.2011
Утратил силу

ЗРАЗОК ТА ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

1. Зразок поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Лицьовий бік першого аркуша

  

Зворотний бік першого аркуша

  

Лицьовий бік другого аркуша

  

2. Технічний опис поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - Поліс) складається з двох аркушів - оригіналу та копії, які виготовлені на самокопіювальному папері формату 210 мм х 295 мм. Перший аркуш - бірюзового кольору, другий - білого кольору, щільність паперу 54 - 58 г/м2.

Поліс захищений необхідними засобами захисту, визначеними Моторним (транспортним) страховим бюро України, якщо інше не передбачено законодавством.

(абзац другий глави 2 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 14.02.2013 р. N 504)

1. Перший аркуш Поліса - оригінал, що має лицьовий та зворотний боки.

1.1. Лицьовий бік.

У верхній частині навпроти слова "Поліс N " надруковано серію, що складається з двох літер, та семизначний номер.

Містить 13 розділів: "1. Страховик", "2. Поняття страхового випадку", "3. Строк дії", "4. Страхова сума (ліміт відповідальності) на одного потерпілого", "5. Розмір франшизи", "6. Страхувальник", "7. Забезпечений транспортний засіб (ТЗ)", "8. Особливі умови використання забезпеченого ТЗ", "9. Базовий платіж (Бп) та коефіцієнти (К), що застосовувалися для розрахунку розміру страхового платежу", "10. Страховий платіж", "11. Примітки", "12 Дата укладання договору", "13. Підписи сторін".

Після Розділу 1 праворуч зазначається код страховика (відповідно до інформації Моторного (транспортного) страхового бюро України).

У Розділ 6 заноситься інформація, за допомогою якої можна ідентифікувати

страхувальника:

для юридичної особи - назва організації, юридична адреса, номер контактного телефону, код ЄДРПОУ;

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер платника податків - фізичної особи (ІНПП), адреса проживання, номер контактного телефону, відомості про документ, що посвідчує особу.

В лівому нижньому куті ставиться підпис страхувальника. У разі, якщо страхувальником є юридична особа, підпис скріплюється печаткою.

В правому нижньому куті ставиться підпис, печатка страховика та код, за допомогою якого можна ідентифікувати його агента.

Унизу міститься запис "видається страхувальнику".

1.2. Зворотний бік.

Містить витяги із Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

2. Другий аркуш Поліса - копія.

Лицьовий бік копії повністю повторює всі розділи оригіналу з такою відмінністю: внизу замість запису "видається страхувальнику" розміщений запис "залишається у страховика".

Зворотний бік - без друку.

Після заповнення страхових документів оригінал Поліса видається страхувальнику, копія залишається у страховика для звіту.

 

Директор департаменту стандартів
регулювання та нагляду за
фінансовими установами

Н. Жила

Опрос