Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Удостоверение на право проведения плановой/внеплановой проверки [Министерством экономического развития и торговли Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011
Утратил силу

ПОСВІДЧЕННЯ N ____ від ____________
на право проведення планової/позапланової перевірки

__________________________________________________________
(найменування суб'єкта державного фінансового моніторингу)

     Я, ________________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (реквізити наказу)

ДОРУЧАЮ: __________________________________________________________________________;
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
провести планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Суб'єкт перевірки: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

     На підставі цього посвідчення зазначені посадові особи Мінекономрозвитку мають право:

     мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

     вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

     вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

     у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну членів робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів для забезпечення безпеки;

     у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

     узгоджувати із керівником суб'єкта або уповноваженою ним особою (далі - керівник суб'єкта/уповноважена особа) організаційні питання щодо проведення перевірки.

     Повноваження за цим посвідченням не можуть бути передані іншим особам.

     Строк проведення перевірки з "___" ____________ 20__ року по "___" __________ 20__ року.

______________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Строк проведення перевірки продовжено до "__" ___ 20__ року.

______________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

     Копію посвідчення на проведення перевірки отримав:
"___" ____________ 20__ року

______________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище керівника суб'єкта/уповноваженої особи)

 

Опрос