Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011

Примірник N ___

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

АКТ N ____
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

______________________________________________________
(повне найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу)

м. __________________

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання акта перевірки)

 
Вступна частина

     Вид перевірки ______________________________________________________________________
                                                                                 (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна)

     Строк проведення перевірки з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

     Місце, за яким проводилась перевірка:
_____________________________________________________________________________________
                                                     (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку)

     Документ, на підставі якого здійснюється діяльність (свідоцтво, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців тощо):
_____________________________________________________________________________________

     Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:
_____________________________________________________________________________________

     Банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________

     Засоби зв'язку:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилася працівниками Мінекономрозвитку:

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________;
(посада)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________
(посада)

     Перевірка проводилася у присутності суб'єкта, посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу:

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________;
(посада)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________
(посада)

     Підстава для проведення перевірки:

_____________________________________________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

Період діяльності суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку: з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__року.

     Дані про державну реєстрацію суб'єкта:

_____________________________________________________________________________________
                      (дата, номер видачі свідоцтва (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
                                                                                   осіб - підприємців тощо), ким видано)
_____________________________________________________________________________________
та/або

     Дані про відокремлений підрозділ:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Описова частина

     Перелік документів, які були надані суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

 

 

 

 

 

 

Відповіді на питання:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Резолютивна частина

     Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:

N
з/п

Виявлені порушення

Пункт, підпункт, частина, стаття, глава, розділ тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 

     Пропозиції щодо усунення порушень у справі про невиконання (неналежне) виконання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:

N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушень

 

 

 

 

 

 

     Перелік документів, які додаються до акта проведення перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

     Акт перевірки складено у двох примірниках:

     Перший примірник знаходиться у ______________________________________________________

     Другий примірник знаходиться у _______________________________________________________

     Працівники Мінекономрозвитку:

________________________________
(ініціали, прізвище)

_____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року;

________________________________
(ініціали, прізвище)

_____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Один примірник акта перевірки отримав:

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
керівника суб'єкта/
уповноваженої особи)

_____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

Опрос