Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о том, что товары, ввозимые для строительства и оснащения аэропортов, являющихся объектами финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине, не производятся в Украине или производятся, но не отвечают техническим характеристикам мирового уровня

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011

Форма

ДОВІДКА
про те, що товари, які ввозяться для будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня

Видано ___________________________________________________________________________
                              (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ,
                                 або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта
                                     (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
                                        реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
                                           відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

Договір (контракт) _________________________________________________________________
                                                      (номер, дата, загальна сума договору (контракту), номери специфікацій та
                                                         номери додаткових договорів, укладених на момент отримання довідки)

Постачальник (виробник) ___________________________________________________________
                                                                           (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), країна)

Предмет довідки __________________________________________________________________
                                           (із зазначенням коду товару згідно з УКТЗЕД та назви товару відповідно до
                                                                          договору (контракту), його кількості та вартості)

Примітка _________________________________________________________________________

__________________________
(посада відповідальної особи
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України)

_________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Опрос