Идет загрузка документа (213 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет об участии руководителей территориальных органов Главгосслужбы Украины в работе коллегий, координационных советов по вопросам государственной службы, совещаний при руководстве ОГА

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011
Утратил силу

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 1
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про участь керівників територіальних органів Головдержслужби України у роботі колегій, координаційних рад з питань державної служби, нарад при керівництві ОДА

Колегії 

Координаційні ради з питань державної служби 

Кількість організа-
ційно-
кадрових питань, внесених ТО ГУДС на розгляд нарад при керів-
ництві ОДА
 

з них: 

Відбулось засідань колегій ОДА 

Взято участь у роботі колегій (кількість) 

Кількість органі-
заційно-
кадрових питань, внесених ТО ГУДС на розгляд колегій ОДА*
 

з них: 

Взято участь у роботі колегій: 

Кількість органі-
заційно-
кадрових питань, внесених ТО ГУДС на розгляд колегій ТО ЦОВВ*
 

з них: 

Відбулось засідань координа-
ційних рад з питань державної служби
 

Взято участь у роботі координа-
ційних рад з питань державної служби (кількість)
 

Кількість органі-
заційно-
кадрових питань, внесених ТО ГУДС на розгляд координа-
ційних рад*
 

з них: 

Кіль-
кість
 

Дата 

підготов-
лених до розгляду безпосе-
редньо ТО ГУДС та розгля-
нутих
 

прий-
нято рішень
 

інших органів 

з них, терито-
ріальних органів централь-
них органів вико-
навчої влади
 

підготов-
лених до розгляду безпосе-
редньо ТО ГУДС та розгля-
нутих
 

прий-
нято рішень
 

Кіль-
кість
 

Дата 

підготов-
лених до розгляду безпо-
середньо ТО ГУДС та розгля-
нутих
 

прий-
нято рішень
 

підготов-
лених до розгляду безпосе-
редньо ТО ГУДС та розгля-
нутих
 

прий-
нято рішень
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Начальник Управління 

____________Підпис______________ 

П. І. Б. 

____________
* - тематику питань, внесених ТО ГУДС на розгляд колегій та координаційних рад, подавати окремим списком

Опрос