Идет загрузка документа (213 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о проведении коммуникативных мероприятий по профессиональной учебе государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011
Утратил силу

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 9
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про проведення комунікативних заходів з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

  

Кількість заходів за ___ квартал 200__ року 

з них: 

лекції 

кількість учасників заходу 

семінари 

кількість учасників заходу 

тренінги* 

кількість учасників заходу 

круглі столи 

кількість учасників заходу 

конфе-
ренції
 

кількість учасників заходу 

інші комуні-
кативні заходи
 

кількість учасників заходу 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого самовря-
дування
 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого самовря-
дування
 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого само-
вря-
дува-
ння
 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого самовря-
дування
 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого само-
вря-
дува-
ння
 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого само-
вря-
дува-
ння
 

1 

  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Проведення спільних комунікативних заходів із центрами перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проведення спільних комунікативних заходів із вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку магістрів в галузі знань "Державне управління" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проведення комунікативних заходів безпосередньо ТО ГУДС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

____________підпис______________ 

П. І. Б. 

____________
* - Тематику тренінгів надавати окремим додатком

Опрос