Идет загрузка документа (213 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о рассмотрении устных обращений граждан во время проведения личных, выездных приемов и прямых телефонных линий

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011
Утратил силу

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 7
квартальна - до 1 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про розгляд усних звернень громадян під час проведення особистих, виїзних прийомів та прямих телефонних ліній

Всього 

Усні звернення: 

Проведення прямих телефонних ліній відповідно до затвердженого графіку 

Особистий прийом громадян відповідно до затвердженого графіку 

Виїзний прийом 

Загаль-
на кіль-
кість прове-
дених прямих телефон-
них ліній
 

"Державна служба" 

"Суспільство проти корупції" 

Всього прове-
дено особис-
тих прийо-
мів
 

Кіль-
кість грома-
дян, які зверну-
лись на особистий прийом
 

Кіль-
кість грома-
дян, які зверну-
лись повторно
 

Причина повторного звернення: 

Кількість проведе-
них особистих прийомів з порушен-
ням затверд-
женого графіку (або не проведено)
 

Кількість скарг на дії праців-
ників, у зв'язку з наданням неналеж-
ного роз'яс-
нення чи не вирішенням питання по суті
 

Всього прове-
дено виїзних прийомів
 

Кіль-
кість грома-
дян, які зверну-
лись на виїзному прийомі
 

Кіль-
кість прове-
дених прямих телефон-
них ліній
 

Кіль-
кість грома-
дян, які зателе-
фону-
вали
 

Кіль-
кість наданих роз'яс-
нень
 

Кіль-
кість прове-
дених прямих телефон-
них ліній
 

Кіль-
кість грома-
дян, які зателе-
фону-
вали
 

Кіль-
кість нада-
них роз'яс-
нень
 

надана неповна відповідь 

необхід-
ність додат-
кового роз'яс-
нення з того ж самого питання
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

____________підпис______________ 

П. І. Б. 

1 = (2 + 9); 

11 = (12 + 15). 

4 = (5 + 6); 

 

Опрос