Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление по делу об административном правонарушении о наложении административного взыскания [в сфере ядерной и радиационной безопасности]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011

Державний Герб України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України
або заступник Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України

ПОСТАНОВА
по справі про адміністративне правопорушення
про накладення адміністративного стягнення

"___" ____________ 20__ року

N ____________________

Я, _________________________________________________________________________________,
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, що виносить постанову)
розглянувши справу про адміністративне правопорушення:
протокол N ___________, який склав "___" ____________ 20__ року
___________________________________________________________________________________,
                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (за наявності), та інші матеріали справи (за наявності): _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(стисло перелічити матеріали справи та матеріали, представлені особою, що притягається до адміністративної відповідальності)
___________________________________________________________________________________,
встановив, що: _____________________________________________________________________,
                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
який (яка) працює ___________________________________________________________________
                                                                                            (посада, повна назва та адреса місця роботи)
___________________________________________________________________________________
та проживає за адресою ______________________________________________________________
(місце проживання особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
порушив(ла) вимоги _________________________________________________________________
                  (вказати нормативно-правові акти із зазначенням їх структурних одиниць та документів дозвільного характеру
___________________________________________________________________________________
                         або приписів, вимоги яких порушено, та стисло викласти встановлену суть правопорушення)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

На підставі вищевказаного та керуючись підпунктом 51 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 403, та статтею 24412 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постановив:

1. Визнати ______________________________________ винним(ою) у скоєнні адміністративного
(прізвище, ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
правопорушення, передбаченого статтею ___ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Накласти на гр. ____________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
штраф у розмірі _____________________________________________________________________
                                                                                           (сума штрафу у гривнях цифрами та словами)

Штраф має бути сплачений особою, що вчинила адміністративне правопорушення, не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня вручення їй постанови по справі про адміністративне правопорушення, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Штраф підлягає сплаті в установах банків України ________________________________________
___________________________________________________________________________________
(повні реквізити рахунку для сплати штрафів: назва територіального органу Державної казначейської служби, код класифікації
___________________________________________________________________________________
                      доходів бюджету, найменування установи банку, номер рахунку, МФО, ідентифікаційний код тощо)

Копії платіжних документів подаються в Держатомрегулювання України / Державну інспекцію з ядерної безпеки на _____________ АЕС / __________________ державну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України (потрібне підкреслити) у триденний строк з дня сплати.

На підставі частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати штрафу протягом 15 днів з метою примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби штраф, визначений постановою по справі про адміністративне правопорушення, буде стягнуто у подвійному розмірі ______________________________ гривень.
                                                                                                             (подвійна сума штрафу у гривнях цифрами та словами)

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови у порядку, який визначений статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадова особа, яка винесла постанову

____________________________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

М. П.

Постанова набирає чинності з "___" ____________ 20__ року.

Примітка. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка в справі (частини перша та третя статті 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Відмітка про повідомлення особи, щодо якої винесено постанову

Копію отримав особисто

"___" ____________ 20__ року

 
____________________________
(підпис особи, яка отримала копію)

Копію відправлено поштою

"___" ____________ 20__ року N __________
(дата і номер поштової квитанції/реєстру)

________________________________________
(П. І. Б. посадової особи, яка відправила копію поштою)


Постанова може бути пред'явлена до виконання протягом трьох місяців з дня її винесення.

Постанова виконана "___" ____________ 20__ року. ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                 (указується П. І. Б. особи, якою виконана постанова, номер та дата квитанції банку)

 

Заступник начальника Центрального
інспекційного управління

Ю. М. Єсипенко

Опрос