Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол об административном правонарушении [в сфере ядерной и радиационной безопасности]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011

Державний Герб України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

(Державна інспекція з ядерної безпеки на АЕС
або Державна регіональна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки
Держатомрегулювання України)

ПРОТОКОЛ N _______
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

____________________________
(місце складання протоколу)

Мною, _____________________________________________________________________________
                                                                                                             (посада,
___________________________________________________________________________________,
                                                 прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
складено цей протокол про те, що ______________________________________________________,
                                                      (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
який (яка) проживає за адресою ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
працює _____________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, повна назва та адреса місця роботи)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
вчинив(ла) адміністративне правопорушення ____________________________________________
                                                                                                                                       (місце та дата або період часу,
___________________________________________________________________________________
стисло суть порушення, назва та пункти нормативно-правового акта, дозвільного документа або припису, які порушено)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
відповідальність за яке передбачена статтею ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інші відомості, необхідні для провадження справи ________________________________________
___________________________________________________________________________________
          (докладний опис порушення та інші відомості, за наявності вказати про повторність порушення протягом року)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

З протоколом ознайомлений(а), мої права, передбачені статтею 63 Конституції України (Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду), та мої права, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце та час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), мені роз'яснені _____________________________________________________________________
                                              (прізвище, ініціали та підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

Пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності
___________________________________________________________________________________
                                    (стислі пояснення або примітка про те, що пояснення даються на окремому аркуші)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Свідки (за наявності):

1. _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________
(підпис)

2. _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис) 

Потерпілі (за наявності):

 

1. _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис) 

2. _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис) 


Особа, яка притягається до
адміністративної відповідальності

 
_______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Державний інспектор, який склав протокол

_______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)


Примітка. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу (стаття 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

 

Заступник начальника Центрального
інспекційного управління

Ю. М. Єсипенко

Опрос