Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Декларация о соответствии [требованиям Технического регламента радиооборудования и телекоммуникационного (конечного) оборудования]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

___________________________________________________________________________________
            (повна найменування виробника або уповноваженої нею особи - резидента України, або постачальника,
___________________________________________________________________________________
                                                      його місцезнаходження, код ЄДРПОУ (за наявності))
в особі _____________________________________________________________________________
                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що ____________________________________________________________________,
                                                                                   (повна назва продукції, тип, марка, модель)
яка виготовляється __________________________________________________________________
                                                     (назва та позначення технічної документації для продукції, що випускається серійно;
___________________________________________________________________________________,
                                        номера партії та/або серійні номера для її ідентифікації для партії продукції)
на _________________________________________________________________________________,
(повна найменування виробника, його адресу та місце виробництва продукції; для вітчизняного виробника код з ЄРДПОУ)
відповідає вимогам Технічному регламенту радіообладнання і телекомунікаційного (кінцевого) обладнання (ТР РТО), а також нормативним документам, добровільне застосування яких є доказом відповідності пристрою вимогам ТР РТО:

Позначення пункту вимог до пристрою, встановлених ТР РТО

Позначення нормативного документа*

Випробувальна лабораторія

Протокол випробувань

підпункт 1 пункту 9 (безпека)

 

 

 

підпункт 2 пункту 9 (ЕМС)

 

 

 

підпункт 3 пункту 9 (радіо)

 

 

 

підпункт 4 пункту 9

 

 

 

____________
* У разі використання модулю відповідно до пункту 26 ТР РТО, в якому оцінку відповідності здійснює призначений орган, зазначається номер сертифіката дослідження конструкції, дата його видачі, термін дії, назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника/уповноваженої особи/постачальника (необхідне підкреслити).

__________________
(посада)

_______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р.
(дата)

 

Лише для радіообладнання: зазначена у декларації про відповідність продукція може застосовуватися відповідно до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, реєстраційний номер

 

Місце для позначки про реєстрацію
декларації про відповідність

 


____________

Опрос